Opatrenie č. 17/1976 Zb.Zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o obrane Československej socialistickej republiky, zákon o pôsobnosti federálnych ministerstiev a zákon o brannej výchove

(v znení č. 194/1988 Zb.(nepriamo), 217/1991 Zb.)

Čiastka 3/1976
Platnosť od 15.03.1976 do30.06.2002
Účinnosť od 01.07.1991 do30.06.2002
Zrušený 194/1988 Zb.
Redakčná poznámka

Schválené uznesením FZ č. 45/1976 Zb. zo dňa 27. apríla 1976.

OBSAH

17

ZÁKONNÉ OPATRENIE

Predsedníctva Federálneho zhromaždenia

z 11. marca 1976,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon o obrane Československej socialistickej republiky, zákon o pôsobnosti federálnych ministerstiev a zákon o brannej výchove

Predsedníctvo Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky sa uznieslo podľa čl. 58 ods. 3 ústavného zákona č. 143/1968 Zb. o československej federácii na tomto zákonnom opatrení:


Čl. I

Zákon č. 40/1961 Zb. o obrane Československej socialistickej republiky sa mení takto:

1. § 16 ods. 2 znie:

(2) Riadenie civilnej obrany prislúcha ministrovi národnej obrany Československej socialistickej republiky.“

2. V § 30 sa vypúšťa odsek 5.


Čl. IV

Toto zákonné opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Husák v. r.

Indra v. r.

Štrougal v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.