Zákon č. 121/1975 Zb.Zákon o sociálnom zabezpečení

Čiastka 28/1975
Platnosť od 14.11.1975 do31.12.2003
Účinnosť od 01.09.1994 do31.12.2003
Zrušený 461/2003 Z. z.
Rozhodnutia súdov 45

121

ZÁKON

z 12. novembra 1975

o sociálnom zabezpečení

Na uskutočnenie sociálneho programu vytýčeného Komunistickou stranou Československa, smerujúceho k ďalšiemu upevňovaniu životných istôt občanov, Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:Husák v. r.

Indra v. r.

Štrougal v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené