9

VYHLÁŠKA

Rady Okresného národného výboru v Galante

z 5. februára 1970,

ktorou sa určuje obvodný úrad miestnych národných výborov v okrese ako stavebný úrad


§ 1

Rada Okresného národného výboru v Galante určuje podľa § 9 ods. 2 písm. a) zákona 87/1958 Zb. o stavebnom poriadku v spojitosti s čl. 6 zákona Slovenskej národnej rady 72/1969 Zb. o niektorých opatreniach v organizácii a pôsobnosti národných výborov v Slovenskej socialistickej republike ako stavebný úrad

1. Obvodný úrad miestnych národných výborov so sídlom v Sládkovičove s územnou pôsobnosťou pre obec Sládkovičovo, Malá Mača, Hoste a Abrahám;

2. Obvodný úrad miestnych národných výborov so sídlom vo Vlčanoch s územnou pôsobnosťou pre obce Vlčany a Neded.


§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Tajomník:

Horváth v. r.

Predseda:

Boľo v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené