Vyhláška č. 25/1965 Zb.Vyhláška ministerstva zahraničných vecí o zrušení Dohôd o spolupráci a vzájomnej pomoci v colných otázkach uzavretých medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládami Bulharskej ľudovej republiky, Sväzu sovietskych socialistických republík a Maďarskej ľudovej republiky

Čiastka 14/1965
Platnosť od 24.03.1965
Účinnosť od 08.04.1965

25

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 29. januára 1965

o zrušení Dohôd o spolupráci a vzájomnej pomoci v colných otázkach uzavretých medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládami Bulharskej ľudovej republiky, Sväzu sovietskych socialistických republík a Maďarskej ľudovej republiky


Vzájomnou výmenou nót medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládami Bulharskej ľudovej republiky, Sväzu sovietskych socialistických republík a Maďarskej ľudovej republiky dosiahla sa dohoda o tom, že v súvislosti s uzavretím Dohody o spolupráci a vzájomnej pomoci v colných otázkach medzi vládami Bulharskej ľudovej republiky, Československej socialistickej republiky, Maďarskej ľudovej republiky, Mongolskej ľudovej republiky, Nemeckej demokratickej republiky, Poľskej ľudovej republiky, Rumunskej ľudovej republiky a Sväzu sovietskych socialistických republík dojednanej v Berlíne 5. júla 1962, ktorá vstúpila na základe svojho článku 14 ods. 3 v platnosť 8. májom 1963 (č. 28/1964 Zb.), sa zrušuje platnosť:

1. Dohody medzi vládou Československej republiky a vládou Bulharskej ľudovej republiky o spolupráci a vzájomnej pomoci v odbore colníctva podpísanej v Sofii 30. apríla 1957 (č. 61/1958 Zb.);

2. Dohody medzi Československou republikou a Sväzom sovietskych socialistických republík o spolupráci a vzájomnej pomoci v odbore colníctva podpísanej v Prahe 1. apríla 1958 (č. 55/1958 Zb.).

3. Dohody medzi vládou Československej republiky a vládou Maďarskej ľudovej republiky o spolupráci a o vzájomnej pomoci v odbore colníctva podpísanej v Budapešti 8. mája 1958 (č. 79/1958 Zb.).


Prvý námestník ministra:

dr. Gregor v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2022, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.