Uznesenie č. 20/1962 Zb.Uznesenie Národného zhromaždenia o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Národného zhromaždenia

Čiastka 10/1962
Platnosť od 02.03.1962 do14.05.1991
Záväznosť od 02.03.1962
Záväznosť do 14.05.1991
Zrušený 142/1991 Zb.

20

UZNESENIE

Národného zhromaždenia

z 23. februára 1962

o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Národného zhromaždenia

Národné zhromaždenie Československej socialistickej republiky schvaľuje zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia z 10. januára 1962 č. 4 Zb. o vyhlasovaní zákonov a iných právnych predpisov.

Fierlinger v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené