Nariadenie vlády č. 68/1959 Zb.Vládne nariadenieo udeľovaní čestných titulov „zaslužilý člen Národného divadla”, „čestný člen Národného divadla v Prahe” a „zaslúžilý pracovník Národného divadla”

Čiastka 32/1959
Platnosť od 28.11.1959 do14.10.1990
Účinnosť od 28.11.1959 do14.10.1990
Zrušený 404/1990 Zb.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
28.11.1959 - 14.10.1990 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

28.11.1959 - 14.10.1990

Pôvodný predpis

28.11.1959
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené