Vyhláška č. 58/1957 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Medzinárodnom dohovore o bezpečnosti ľudského života na mori dohodnutom 10. júna 1948 v Londýne

Čiastka 30/1957
Platnosť od 28.11.1957 do04.07.1967
Účinnosť od 28.11.1957 do04.07.1967
Uzavretie zmluvy 10.06.1948
Ratifikácia zmluvy 11.02.1957
Zrušený 2/1968 Zb.
Redakčná poznámka

Dohovor podľa svojho článku XI písmena c) nadobudol pre Československú republiku účinnosť 25. júna 1957.

58

Vyhláška ministra zahraničných vecí

z 21. augusta 1957

o Medzinárodnom dohovore o bezpečnosti ľudského života na mori dohodnutom 10. júna 1948 v Londýne


Na Medzinárodnej konferencii o bezpečnosti ľudského života na mori bol 10. júna 1948 v Londýne dohodnutý Medzinárodný dohovor o bezpečnosti ľudského života na mori, ktorý podľa svojho článku XI písmena b) nadobudol medzinárodnú účinnosť 19. novembra 1952.

Prezident republiky rozhodol 11. februára 1957, že Československá republika uvedený Dohovor prijíma a listina o prijatí bola uložená u vlády Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska 25. júna 1957, ktorým dňom uvedený Dohovor podľa svojho článku XI písmena c) nadobudol pre Československú republiku účinnosť.

Okrem Československej republiky tento Dohovor až dosiaľ prijali tieto štáty, prípadne bol tento Dohovor rozšírený na tieto územia: Aljaška, Argentína, Belgicko, Brazília, Bulharsko, Dánsko, Dominikánska republika, Egypt, Fínsko, Filipíny, Francúzsko, Francúzske zámorské územia, Haiti, Havai, Hong-Kong, Chile, India, Írsko, Island, Taliansko, Izrael, Japonsko, Juhoafrická únia, Juhoslávia, Kanada, Kambodža, Kuba, Libéria, Maďarsko, Malajská federácia, Maroko, Monako, Nemecká spolková republika, Nicaragua, Holandské Antily, Holandsko, Nórsko, Nový Zéland, Pakistan, Panama, Poľsko, Portoriko, Portugalsko, Rumunsko, Grécko, Singapúr, Somálsko, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, Spojené štáty americké, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko, Tunis, Turecko, Ukrajinská sovietska socialistická republika, Venezuela, Vietnam (južný).

Do znenia Medzinárodného dohovoru o bezpečnosti ľudského života na mori dohodnutého v Londýne 10. júna 1948 možno nazrieť v archíve Ministerstva zahraničných vecí.


David v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.