Nariadenie č. 2/1957 Zb.Nariadenie, ktorým sa určuje sídlo a obvod Ľudového súdu v Šuranoch a mení obvod Ľudového súdu v Nových Zámkoch

Čiastka 2/1957
Platnosť od 31.01.1957 do10.04.1960
Účinnosť od 01.02.1957 do10.04.1960
Zrušený 41/1960 Zb.

OBSAH

2

Nariadenie ministra spravodlivosti

z 30. januára 1957,

ktorým sa určuje sídlo a obvod Ľudového súdu v Šuranoch a mení obvod Ľudového súdu v Nových Zámkoch

Minister spravodlivosti nariaďuje podľa § 14 č. 2 zákona č. 66/1952 Zb. o organizácii súdov:


§ 1

V súhlase so zásadou, podľa ktorej sa sídla a obvody ľudových súdov zhodujú so sídlami a obvodmi okresných národných výborov, zriaďuje sa Ľudový súd v Šuranoch s pôsobnosťou pre územný obvod Okresného národného výboru v Šuranoch. Ľudový súd v Nových Zámkoch vykonáva naďalej pôsobnosť len pre územný obvod Okresného národného výboru v Nových Zámkoch.

§ 2

Tým sa mení ustanovenie § 1 č. 2 písm. t) nariadenia ministra spravodlivosti z 11. mája 1954 č. 22 Zb., ktorým sa určujú sídla a obvody ľudových súdov a sídla a obvody krajských súdov.


§ 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. februárom 1957.


Dolanský v. r.

Dr. Škoda v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.