Zákon č. 135/1949 Zb.Zákon o náhrade poštovného za zásielky v súdnom konaní.

(v znení č. 173/1950 Zb.)

Čiastka 43/1949
Platnosť od 10.06.1949
Účinnosť od 01.01.1951

135

Zákon

zo dňa 11. mája 1949

o náhrade poštovného za zásielky v súdnom konaní.

Národné shromaždenie Československej republiky usnieslo sa na tomto zákone:


§ 1

Poštovné za súdne zásielky (ďalej len „poštovné“) platia súdy zo štátnej pokladnice.

§ 4

Nedotknuté zostávajú predpisy o tom, že v trestnom konaní, ktoré sa koná na verejnú obžalobu, je poštovné časťou trov trestného konania.

§ 5

Vo veciach, v ktorých bolo konanie zavedené pred dňom začiatku účinnosti tohto zákona, platia o náhrade poštovného za zásielky v súdnom konaní doterajšie predpisy.

§ 6

S výhradou ustanovenia § 5 zrušujú sa zákon zo dňa 19. decembra 1946, č. 236 Sb., o náhrade poštovného za zásielky v súdnom konaní, a vládne nariadenie zo dňa 20. decembra 1946, č. 237 Sb., o vymeraní náhrady poštovného za zásielky v súdnom konaní.


§ 7

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykonajú ho ministri spravodlivosti a financií.


Gottwald v. r.

Dr. John v. r.

Zápotocký v. r.

Kabeš v. r.

Dr. Čepička v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2022, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.