Ústavný zákon č. 2/1946 Zb.Ústavný zákon o Zakarpatskej Ukrajine a úprave štátnych hraníc so Svazom sovietskych socialistických republík.

Čiastka 2/1946
Platnosť od 21.01.1946
Účinnosť od 21.01.1946

OBSAH

2.

Ústavný zákon

zo dňa 22. novembra 1945

o Zakarpatskej Ukrajine a úprave štátnych hraníc so Sväzom sovietskych socialistických republík.

Dočasné Národné shromaždenie republiky Československej usnieslo sa na tomto zákone:


§ 1.

Dočasné Národné shromaždenie súhlasí:

1. so smluvou medzi Československou republikou a Sväzom sovietskych socialistických republík o Zakarpatskej Ukrajine zo dňa 29. júna 1945,

2. s protokolom ku smluve medzi Československou republikou a Sväzom sovietskych socialistických republík o Zakarpatskej Ukrajine zo dňa 29. júna 1945.

§ 2.

Zmena štátneho územia, sjednaná smluvou a protokolom, uvedenými v § 1, a zmeny štátnych hraníc nastalé v dôsledku tejto smluvy a protokolu k nej, nabývajú s medzinárodnou účinnosťou aj účinnosť vnútroštátnu.


§ 3.

Tento zákon nabýva účinnosti dňom vyhlásenia; prevedú ho minister vnútra a minister zahraničných vecí v dohode so súčastnenými ministry.


Dr. Beneš v. r.

Fierlinger v. r.

Masaryk v. r.

Nosek v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2022, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.