Zmluva o vytvorení diela na objednávku (§ 91 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon)

Dielo na objednávku je dielo vytvorené autorom na základe zmluvy o diele podľa § 631 až § 643 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka. 

Autori: JUDr. Marián Ďurana JUDr. Radovan Nárožný Mgr. Matej Trnavský
Právny stav od: 1. 1. 2016
Dátum publikácie: 11. 1. 2016
Dátum aktualizácie: 4. 12. 2015
Oblasti práva: Občianske právo / Duševné vlastníctvo / Autorské právo a práva príbuzné autorskému právuDielo na objednávku je dielo vytvorené autorom na základe zmluvy o diele podľa § 631 až § 643 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka. Ak autor vytvoril dielo na objednávku, platí, že udelil súhlas na jeho použitie na účel vyplývajúci zo zmluvy, ak nie je dohodnuté inak. Objednávateľ je oprávnený použiť toto dielo na iný účel len so súhlasom autora, ak tento zákon neustanovuje inak.

Pozn. redakcie: 

§ 91 zákona č. 185/2015 Z. z. 

§ 631 až § 643 zákona č. 40/1964 Zb. 

Autor: Mgr. Matej Trnavský

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Prílohy


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.