Čiastka č. 131/2019 Sb.

Vydaná dňa: 26.11.2019
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
308/2019 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 428/2010 Sb., stanovící okruh cizinců, kteří mohou pobývat v tranzitním prostoru mezinárodního letiště na území České republiky pouze na základě uděleného letištního průjezdního víza, ve znění pozdějších předpisů 06.12.2019
309/2019 Sb. Nález Ústavního soudu ze dne 30. října 2019 sp. zn. Pl. ÚS 7/19 ve věci návrhu na zrušení § 259 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 26.11.2019
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené