Čiastka č. 160/2018 Sb.

Vydaná dňa: 28.12.2018
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
329/2018 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů 01.01.2019
330/2018 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
331/2018 Sb. Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené