Čiastka č. 135/2018 Sb.

Vydaná dňa: 29.11.2018
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
265/2018 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů 01.01.2019
266/2018 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí 29.11.2018
267/2018 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení opakovaného hlasování do zastupitelstev obcí 29.11.2018
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené