Čiastka č. 133/2018 Sb.

Vydaná dňa: 20.11.2018
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
262/2018 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené