Čiastka č. 131/2018 Sb.

Vydaná dňa: 15.11.2018
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
260/2018 Sb. Sdělení Ústavního soudu o přijetí stanoviska pléna Ústavního soudu ze dne 16. října 2018 sp. zn. Pl. ÚS-st. 48/18 k problematice užívání společné věci podílovým spoluvlastníkem nad rozsah odpovídající jeho spoluvlastnickému podílu bez právního důvodu 15.11.2018
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené