Čiastka č. 167/2017 Sb.

Vydaná dňa: 22.12.2017
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
462/2017 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 522/2006 Sb., o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů 06.01.2018
463/2017 Sb. Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad 01.01.2018
464/2017 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10) 01.01.2018
465/2017 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci TNM klasifikace zhoubných novotvarů 01.01.2018
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené