Čiastka č. 149/2017 Sb.

Vydaná dňa: 11.12.2017
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
420/2017 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Seznamu vybraného zboží a doplňkových statistických znaků 01.01.2018
421/2017 Sb. Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí 01.01.2018
422/2017 Sb. Nález Ústavního soudu ze dne 7. listopadu 2017 sp. zn. Pl. ÚS 33/15 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů 11.12.2017
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené