Čiastka č. 29/2016 Sb.

Vydaná dňa: 18.03.2016
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
73/2016 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit 01.05.2016
74/2016 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 166/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s vytvářením soustavy NATURA 2000, ve znění vyhlášky č. 390/2006 Sb. 01.04.2016
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené