Čiastka č. 161/2016 Sb.

Vydaná dňa: 07.12.2016
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
395/2016 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů 01.01.2017
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené