Čiastka č. 150/2016 Sb.

Vydaná dňa: 18.11.2016
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
374/2016 Sb. Vyhláška o evidenci a kontrole jaderných materiálů a oznamování údajů o nich 01.01.2017
375/2016 Sb. Vyhláška o vybraných položkách v jaderné oblasti 01.01.2017
376/2016 Sb. Vyhláška o položkách dvojího použití v jaderné oblasti 01.01.2017
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené