Čiastka č. 113/2016 Sb.

Vydaná dňa: 19.09.2016
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
293/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 135/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek 19.10.2016
294/2016 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti odůvodnění návrhu na povolení spojení soutěžitelů a dokladů osvědčujících skutečnosti rozhodné pro spojení 19.10.2016
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené