Čiastka č. 44/2011 Sb.

Vydaná dňa: 06.05.2011
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
118/2011 Sb. Úplné znění zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), jak vyplývá z pozdějších změn
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené