Vyhláška č. 527/2021 Sb.Vyhláška o stanovení výše náhrady výdajů za odborné úkony a způsobu stanovení výše náhrad výdajů za odborné konzultace prováděné Státním ústavem pro kontrolu léčiv podle zákona o veřejném zdravotním pojištění

Čiastka 229/2021
Platnosť od 31.12.2021
Účinnosť od 01.01.2022

527

VYHLÁŠKA

ze dne 23. prosince 2021

o stanovení výše náhrady výdajů za odborné úkony a způsobu stanovení výše náhrad výdajů za odborné konzultace prováděné Státním ústavem pro kontrolu léčiv podle zákona o veřejném zdravotním pojištění

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 39f odst. 15 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 371/2021 Sb., (dále jen „zákon“):


§ 1

(1) Specifikace odborných úkonů a výše náhrady výdajů za provedení odborných úkonů souvisejících s řízením podle části šesté zákona jsou stanoveny v Sazebníku náhrad výdajů za odborné úkony provedené Státním ústavem pro kontrolu léčiv podle zákona, který je uveden v příloze k této vyhlášce.

(2) Výše náhrady výdajů za poskytnutí odborných konzultací souvisejících s řízením podle části šesté zákona je stanovena jako násobek počtu hodin práce za poskytnutí odborné konzultace a výše výdajů na 1 hodinu práce 1 člověka, která zahrnuje platové a režijní výdaje a činí 900 Kč.


§ 2

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022.


Ministr:

prof. MUDr. Válek, CSc., MBA, EBIR, v. r.


Příloha k vyhlášce č. 527/2021 Sb.

Sazebník náhrad výdajů za odborné úkony provedené Státním ústavem pro kontrolu léčiv podle zákona

KódSpecifikace odborného úkonu podle § 39f odst. 14 zákonaVýše náhrady výdajů
CAU-001Příprava odborného stanoviska k žádosti o stanovení maximální ceny léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely9900 Kč
CAU-002Příprava odborného stanoviska k žádosti o stanovení výše a podmínek úhrady léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely, neprovádí-li se kompletní odborné klinické a farmakoekonomické posouzení9900 Kč
CAU-003Příprava odborného stanoviska k žádosti o stanovení výše a podmínek úhrady léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely, provádí-li se kompletní odborné klinické nebo farmakoekonomické posouzení140400 Kč
CAU-004Příprava odborného stanoviska k žádosti o stanovení maximální ceny a výše a podmínek úhrady léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely, neprovádí-li se kompletní odborné klinické a farmakoekonomické posouzení19800 Kč
CAU-005Příprava odborného stanoviska k žádosti o stanovení maximální ceny a výše a podmínek úhrady léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely, provádí-li se kompletní odborné klinické nebo farmakoekonomické posouzení150300 Kč
CAU-006Příprava odborného stanoviska k žádosti o změnu maximální ceny léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely9900 Kč
CAU-007Příprava odborného stanoviska k žádosti o změnu výše a podmínek úhrady léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely, neprovádí-li se kompletní odborné klinické a farmakoekonomické posouzení9900 Kč
CAU-008Příprava odborného stanoviska k žádosti o změnu výše a podmínek úhrady léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely, provádí-li se kompletní odborné klinické nebo farmakoekonomické posouzení108900 Kč
CAU-009Příprava odborného stanoviska k žádosti o změnu maximální ceny a výše a podmínek úhrady léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely, neprovádí-li se kompletní odborné klinické a farmakoekonomické posouzení19800 Kč
CAU-010Příprava odborného stanoviska k žádosti o změnu maximální ceny a výše a podmínek úhrady léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely, provádí-li se kompletní odborné klinické nebo farmakoekonomické posouzení118800 Kč

S-EPI, s.r.o. © 2010-2022, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.