Zákon č. 416/2021 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Čiastka 188/2021
Platnosť od 23.11.2021
Účinnosť od 01.01.2022 (za 1 mesiac)

416

ZÁKON

ze dne 26. října 2021,

kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 32/2008 Sb., zákona č. 190/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 89/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 56/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 205/2017 Sb., zákona č. 111/2019 Sb., zákona č. 261/2021 Sb., zákona č. 284/2021 Sb. a zákona č. 326/2021 Sb., se mění takto:

1. V § 47 odst. 1 písm. e) se slovo „Zámrsku“ nahrazuje slovy „Hradci Králové“.

2. V § 48 odst. 1 písm. e) se slovo „Zámrsku“ nahrazuje slovy „Hradci Králové“.

3. V příloze č. 3 písm. a) bod 9 zní:

9. Státní okresní archiv Praha-venkov se sídlem v Dobřichovicích,“.

4. V příloze č. 3 písm. a) se bod 10 zrušuje.

Dosavadní body 11 a 12 se označují jako body 10 a 11.

5. V příloze č. 3 písm. e) úvodní části ustanovení se slovo „Zámrsku“ nahrazuje slovy „Hradci Králové“.


Čl. II

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022.


Pekarová Adamová v. r.

Zeman v. r.

Babiš v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.