Vyhláška č. 409/2021 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 359/2011 Sb., o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí, ve znění vyhlášky č. 415/2016 Sb.

Čiastka 184/2021
Platnosť od 19.11.2021
Účinnosť od 01.01.2022 (za 1 mesiac)

409

VYHLÁŠKA

ze dne 15. listopadu 2021,

kterou se mění vyhláška č. 359/2011 Sb., o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí, ve znění vyhlášky č. 415/2016 Sb.

Český úřad zeměměřický a katastrální stanoví podle § 69 odst. 1 písm. a) až g) zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění zákona č. 100/2010 Sb. a zákona č. 192/2016 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 359/2011 Sb., o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí, ve znění vyhlášky č. 415/2016 Sb., se mění takto:

1. V § 6 odst. 1 se slova „údajů o adresním místě, které zapíše obec nebo stavební úřad a kterému úřad zapíše poštovní směrovací číslo“ nahrazují slovy „vybraných údajů o územních prvcích a o územně evidenčních jednotkách, kterými jsou území obce nebo území vojenského újezdu, katastrální území a území obvodu v hlavním městě Praze, stavební objekt, adresní místo, část obce a ulice, a o poštovním směrovacím čísle“.

2. V § 6 odst. 2 písm. c) se slovo „městského“ zrušuje.

3. V § 7 odst. 2 se slova „se místo údajů podle odstavce 1 uvede text „vlastní zjištění““ nahrazují slovy „editor sepíše stručný záznam o způsobu a výsledku zjištění“.

4. V § 17 se za slovy „v hlavním městě Praze, území“ slovo „městských“ zrušuje.

5. V § 19 odst. 1 se písmeno d) včetně poznámky pod čarou č. 7 zrušuje.

Dosavadní písmena e) až r) se označují jako písmena d) až q).

6. V § 19 odst. 1 písm. j) se slovo „městského“ zrušuje.

7. V příloze 1 bodě 1 písm. a) se slovo „městského“ zrušuje.


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022.


Předseda:

Ing. Večeře v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.