Nařízení vlády č. 359/2021 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 454/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za látky s anabolickým a jiným hormonálním účinkem a jaké je jejich větší množství, a co se pro účely trestního zákoníku považuje za metodu spočívající ve zvyšování přenosu kyslíku v lidském organismu a za jiné metody s dopingovým účinkem, ve znění nařízení vlády č. 2/2012 Sb.

Čiastka 159/2021
Platnosť od 04.10.2021
Účinnosť od 01.01.2022 (za 2 mesiace)

359

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 20. září 2021,

kterým se mění nařízení vlády č. 454/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za látky s anabolickým a jiným hormonálním účinkem a jaké je jejich větší množství, a co se pro účely trestního zákoníku považuje za metodu spočívající ve zvyšování přenosu kyslíku v lidském organismu a za jiné metody s dopingovým účinkem, ve znění nařízení vlády č. 2/2012 Sb.

Vláda nařizuje podle § 289 odst. 4 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník:


Čl. I

Nařízení vlády č. 454/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za látky s anabolickým a jiným hormonálním účinkem a jaké je jejich větší množství, a co se pro účely trestního zákoníku považuje za metodu spočívající ve zvyšování přenosu kyslíku v lidském organismu a za jiné metody s dopingovým účinkem, ve znění nařízení vlády č. 2/2012 Sb., se mění takto:

1. Příloha č. 1 včetně nadpisu zní:

„Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 454/2009 Sb.

Látky s anabolickým a jiným hormonálním účinkem

A. ANABOLICKÉ LÁTKY

A.1 Androgenní anabolické steroidy (AAS)

a) exogenní AAS

1. 1-androstendiol (5a-androst-1-en-3b,17b-diol);

2. 1-androstendion (5a-androst-1-en-3,17-dion);

3. 1-testosteron (17b-hydroxy-5a-androst-1-en-3-on);

4. 4-hydroxytestosteron (4,17b-dihydroxyandrost-4-en-3-on);

5. 19-norandrostendion (estr-4-en-3,17-dion);

6. bolandiol (19-norandrostendiol);

7. bolasteron;

8. boldenon;

9. boldion (androsta-1,4-dien-3,17-dion);

10. danazol (17a-ethynyl-17b-hydroxyandrost-4-eno[2,3-d]isoxazol);

11. dehydrochlormethyltestosteron (4-chloro-17b-hydroxy-17a-methylandrosta-1,4-dien-3on);

12. desoxymethyltestosteron (17a-methyl-5a-androst-2-en-17b-ol);

13. drostanolon;

14. estra-4,9-dien-3,17-dion (19-norandrosta-4,9-dien-3,17-dion);

15. ethylestrenol (19-nor-17a-pregn-4-en-17-ol);

16. fluoxymesteron;

17. formebolon;

18. furazabol (17b-hydroxy-17a-methyl-5a-androstano[2,3-c]-furazan);

19. gestrinon;

20. kalusteron;

21. klostebol;

22. mestanolon;

23. mesterolon;

24. metandienon (17b-hydroxy-17a-methylandrosta-1,4-dien-3-on);

25. methandriol;

26. methasteron (2a, 17a-dimethyl-5a-androstan-3-on-17b-ol);

27. metenolon;

28. methyl-1-testosteron (17b-hydroxy-17a-methyl-5 a-androst-1-en-3-on);

29. methyldienolon (17b-hydroxy-17a-methylestra-4,9-dien-3-on);

30. methylnortestosteron (17b-hydroxy-17a-methylestr-4-en-3-on);

31. methyltestosteron;

32. methyltrienolon (17b-hydroxy-17a-methylestra-4,9,1 1-trien-3-on);

33. miboleron;

34. nandrolon;

35. norboleton;

36. norklostebol;

37. norethandrolon;

38. oxabolon;

39. oxandrolon;

40. oxymesteron;

41. oxymetholon;

42. prostanozol ([3,2-c]pyrazol-5a-etioallocholan-17b-tetrahydropyranol);

43. quinbolon;

44. stanozolol;

45. stenbolon;

46. tetrahydrogestrinon (18a-homo-pregna-4,9,1 1-trien-17b-ol-3-on);

47. trenbolon;

48. další látky s podobnou chemickou strukturou nebo podobnými biologickými účinky;

b) endogenní AAS

1. 4-androstendiol (androst-4-en-3b, 17b-diol);

2. 5-androstendion (androst-5-en-3, 17-dion);

3. 19-norandrosteron;

4. 19-noretiocholanolon;

5. 3a-hydroxy-5a-androstan-17-on;

6. 3b-hydroxy-5a-androstan-17-on;

7. 5a-androstan-3a, 17a-diol;

8. 5a-androstan-3a, 17b-diol;

9. 5a-androstan-3b, 17a-diol;

10. 5a-androstan-3b, 17b-diol;

11. androst-4-en-3a, 17a-diol;

12. androst-4-en-3a, 17b-diol;

13. androst-5-en-3a, 17a-diol;

14. androst-5-en-3a, 17b-diol;

15. androst-5-en-3b, 17a-diol;

16. androstendiol (androst-5-en-3b, 17b-diol);

17. androstendion (androst-4-en-3, 17-dion);

18. dihydrotestosteron;

19. epi-dihydrotestosteron;

20. prasteron (dehydroepiandrosteron DHEA);

21. testosteron;

22. další látky s podobnou chemickou strukturou nebo podobnými biologickými účinky.

A.2 Ostatní anabolické látky

1. klenbuterol;

2. selektivní modulátory androgenových receptorů (SARM), například:

2.1 ligandrol (LGD-40233);

3. tibolon;

4. zeranol;

5. zilpaterol;

6. další látky s podobnou chemickou strukturou nebo podobnými biologickými účinky.

B. PEPTIDOVÉ HORMONY, RŮSTOVÉ FAKTORY, PŘÍBUZNÉ LÁTKY A MIMETIKA

B.1 Látky stimulující erytropoesu

a) agonisté erytropoetinového receptoru, například:

1. darbepoetiny (dEPO);

2. erytropoetiny (EPO);

3. sloučeniny založené na EPO, například:

3.1 EPO-Fc;

3.2 methoxypolyethylenglykol-epoetin beta (CERA);

4. EPO-mimetické prostředky a jejich sloučeniny, například:

4.1 CNTO 530;

4.2 peginesatid;

b) aktivační prostředky hypoxii vyvolávajícího faktoru (HIF), například:

1. daprodustat (GSK1278863);

2. IOX2 molidustat (BAY 85-3934);

3. roxadustat (FG-4592);

4. vadadustat (AKB-6548);

c) inhibitory GATA, například:

1. K-11706;

d) inhibitory signalizace transformujícího růstového faktoru beta (TGF - β), například:

1. luspatercept;

2. sotatercept.

B.2 Peptidové hormony a jejich uvolňující faktory

a) choriogonadotropin (CG) a luteinizační hormon (LH) a jejich uvolňující faktory

1. buserelin;

2. deslorelin;

3. gonadorelin;

4. goserelin;

5. leuprorelin;

6. nafarelin;

7. triptorelin;

b) kortikotropiny, jejich uvolňující faktory;

c) růstový hormon (GH), jeho fragmenty a uvolňující faktory

1. fragmenty růstového hormonu, například:

1.1 AOD-9604;

1.2 hGH 176-191;

2. hormon uvolňující růstový hormon (GHRH) a jeho analoga, například:

2.1 CJC-1293;

2.2 CJC-1295;

2.3 CJC-1295 DAC;

2.4 dumorelin;

2.5 rismorelin;

2.6 sermorelin;

2.7 somatorelin;

2.8 tesamorelin;

d) sekretagogy růstového hormonu (GHS) a agonisté ghrelinového receptoru, například:

1. anamorelin;

2. ibutamoren (MK-677);

3. ipamorelin (NNC 26-0161);

4. lenomorelin (ghrelin);

5. macimorelin;

6. tabimorelin;

e) uvolňující peptidy růstového hormonu GH (GHRP), například:

1. alexamorelin;

2. examorelin (hexarelin);

3. GHRP-1;

4. GHRP-2 (pralmorelin);

5. GHRP-3;

6. GHRP-4;

7. GHRP-5;

8. GHRP-6;

f) další látky s podobnou chemickou strukturou nebo podobnými biologickými účinky.

B.3 Růstové faktory a modulátory růstových faktorů

a) fibroblastové růstové faktory (FGF);

b) hepatocytový růstový faktor (HGF);

c) insulinu podobný růstový faktor-1 (IGF-1) a jeho analoga;

d) mechanické růstové faktory (MGF);

e) růstový faktor odvozený z krevních destiček (PDGF);

f) thymosin-β4 a jeho deriváty, například:

1. TB-500;

g) vaskulárně-endoteliární růstový faktor (VEGF);

h) další látky s podobnou chemickou strukturou nebo podobnými biologickými účinky.

C. HORMONOVÉ A METABOLICKÉ MODULÁTORY

C.1 Inhibitory aromatáz

1. aminoglutethimid;

2. anastrozol;

3. exemestan;

4. formestan;

5. letrozol;

6. testolakton;

7. další látky s podobnou chemickou strukturou nebo podobnými biologickými účinky.

C.2 Selektivní modulátory estrogenových receptorů (SERM)

1. raloxifen;

2. tamoxifen;

3. toremifen;

4. další látky s podobnou chemickou strukturou nebo podobnými biologickými účinky.

C.3 Ostatní antiestrogenní látky

1. cyklofenil;

2. fulvestrant;

3. klomifen;

4. další látky s podobnou chemickou strukturou nebo podobnými biologickými účinky.

C.4 Látky modifikující funkce myostatinu včetně inhibitorů myostatinu

C.5 Metabolické modulátory

a) aktivátory AMP-aktivované proteinkinázy (AMPK), například:

1. AICAR;

b) agonisté receptorů δ aktivovaného peroxizomovými proliferátory (PPARδ), například:

1. cardarin (GW1516, GW501516, endurobol);

c) insuliny a mimetika insulinů;

d) meldonium;

e) agonisté Rev-ErbA, například:

1. Stenabolic (SR9009);

f) další látky s podobnou chemickou strukturou nebo podobnými biologickými účinky.

C.6 Melanocyty stimulující hormony

a) syntetická analoga α-MSH, například:

1. bremelanotid;

2. melanotan I (afamelanotid);

3. melanotan II;

b) další látky s podobnou chemickou strukturou nebo podobnými biologickými účinky.“.

2. V příloze č. 2 část B včetně nadpisu zní:

B. GENOVÝ DOPING

1. Použití normálních nebo geneticky modifikovaných buněk s potenciálem zvýšit sportovní výkon.

2. Použití nukleových kyselin nebo jejich analogů, které mohou změnit sekvence genomu nebo expresi genu mechanismy zahrnujícími například technologie úprav genů, umlčování genů a technologie přenosu genů.“.


Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022.


Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.

Ministryně spravedlnosti:

Mgr. Benešová v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.