Vyhláška č. 320/2021 Sb.Vyhláška o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene psychiatrického

Čiastka 141/2021
Platnosť od 31.08.2021
Účinnosť od 01.09.2021

320

VYHLÁŠKA

ze dne 20. srpna 2021

o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene psychiatrického

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 37 odst. 1 písm. k) k provedení § 4 odst. 4 písm. a) zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění zákona č. 67/2017 Sb.:


§ 1

Lékař může po získání certifikátu o absolvování základního kmene psychiatrického bez odborného dohledu

a) indikovat a interpretovat základní zobrazovací metody a laboratorní vyšetření,

b) indikovat léčivé přípravky a zdravotnické prostředky s výjimkou radiofarmak a cytostatik,

c) diagnostikovat duševní poruchu,

d) indikovat formu péče,

e) stanovit terapeutický plán a režimová opatření,

f) vést farmakoterapii,

g) indikovat psychoterapii,

h) provádět elektrokonvulzní péči,

i) provádět podpůrnou psychoterapii,

j) vyhodnotit riziko suicidálního jednání a agrese, indikovat a provést opatření k jejich prevenci a zvládání,

k) posoudit a indikovat hospitalizaci a léčbu bez souhlasu pacienta,

l) posoudit, indikovat a použít omezovací prostředky k omezení volného pohybu pacienta podle zákona o zdravotních službách,

m) indikovat lázeňskou léčebně rehabilitační péči,

n) provést akutní diagnostické zhodnocení a akutní terapeutický zásah u dětských psychiatrických pacientů.


§ 2

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2021.


Ministr:

Mgr. et Mgr. Vojtěch, MHA, v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.