Vyhláška č. 275/2021 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 515/2020 Sb., o struktuře informací zveřejňovaných o povinném subjektu a o osnově popisu úkonů vykonávaných v rámci agendy

Čiastka 120/2021
Platnosť od 23.07.2021
Účinnosť od 01.08.2021

275

VYHLÁŠKA

ze dne 13. července 2021,

kterou se mění vyhláška č. 515/2020 Sb., o struktuře informací zveřejňovaných o povinném subjektu a o osnově popisu úkonů vykonávaných v rámci agendy

Ministerstvo vnitra stanoví podle § 69 odst. 3 písm. c) zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění zákona č. 12/2020 Sb. a zákona č. 261/2021 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 515/2020 Sb., o struktuře informací zveřejňovaných o povinném subjektu a o osnově popisu úkonů vykonávaných v rámci agendy, se mění takto:

1. V úvodní větě se za text „písm. b)“ vkládají slova „a c)“ a na konci textu věty se doplňují slova „a zákona č. 261/2021 Sb.“.

2. V § 2 se za slovo „moci“ vkládají slova „a úkonů subjektu, který při vykonávání těchto úkonů nepůsobí jako orgán veřejné moci,“.

3. Na konci nadpisu přílohy č. 2 se doplňují slova „a úkonů subjektu, který při vykonávání těchto úkonů nepůsobí jako orgán veřejné moci“.

4. V příloze č. 2 sloupci Položka osnovy u položky V jakém případě ve věci jednat se ve sloupci Popis položky za slovo „subjekt“ vkládají slova „nebo orgán veřejné moci“.


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2021.


Ministr:

Hamáček v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.