Nařízení vlády č. 245/2021 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 291/2019 Sb., o mimořádném pracovním vízu pro státní příslušníky Ukrajiny pracující v zemědělství, potravinářství nebo lesnictví

Čiastka 105/2021
Platnosť od 30.06.2021 do31.12.2022 (za 1 rok)
Účinnosť od 01.07.2021 do31.12.2022 (za 1 rok)

245

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 21. června 2021,

kterým se mění nařízení vlády č. 291/2019 Sb., o mimořádném pracovním vízu pro státní příslušníky Ukrajiny pracující v zemědělství, potravinářství nebo lesnictví

Vláda nařizuje podle § 31a odst. 2 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 176/2019 Sb.:


Čl. I

V § 1 odst. 2 nařízení vlády č. 291/2019 Sb., o mimořádném pracovním vízu pro státní příslušníky Ukrajiny pracující v zemědělství, potravinářství nebo lesnictví, se slova „zastupitelském úřadu České republiky v Kyjevě“ nahrazují slovy „generálním konzulátu České republiky ve Lvově“.


Čl. II

Přechodné ustanovení

Řízení o žádostech zahájená podle nařízení vlády č. 291/2019 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle nařízení vlády č. 291/2019 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

Čl. III

Účinnost

1. Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 2021.

2. Toto nařízení pozbývá platnosti uplynutím dne 31. prosince 2022.


Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.

Ministr zemědělství:

Ing. Toman, CSc., v. r.

1. místopředseda vlády a ministr vnitra:

Hamáček v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.