Vyhláška č. 213/2021 Sb.Vyhláška o změně a zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území

Čiastka 90/2021
Platnosť od 31.05.2021
Účinnosť od 01.07.2021

213

VYHLÁŠKA

ze dne 21. května 2021

o změně a zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 19 odst. 2 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění zákona č. 173/1989 Sb., zákona č. 288/1990 Sb., zákona č. 575/1990 Sb., zákona č. 23/1992 Sb., zákona č. 474/1992 Sb., zákona č. 21/1993 Sb., zákona č. 289/1995 Sb., zákona č. 272/1996 Sb., zákona č. 162/2003 Sb. a zákona č. 71/2006 Sb., podle § 24 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění zákona č. 272/1996 Sb., podle § 79 odst. 5 písm. g) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 349/2009 Sb., zákona č. 123/2017 Sb. a zákona č. 225/2017 Sb., a podle § 90 odst. 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 161/1999 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 167/2008 Sb., zákona č. 349/2009 Sb., zákona č. 250/2014 Sb. a zákona č. 225/2017 Sb.:


Čl. I

V čl. 1 vyhlášky Okresního národního výboru v Písku ze dne 4. prosince 1985 o chráněných přírodních výtvorech v okrese Písek na lokalitách „Nerestský lom, Čertova hora u Vráže, Boukal, Bachmač, Malý Kosatín, Výří skály u Oslova, Myšenecká slunce, Velký Potočný, Kopáčovská, Kopaniny, Dehetník, U obrázku, V Obouch, Vystrkov, Skalský, Zelendárky, Ovčín, Michovka, Rohozovská, Smutný, Kněz u Hrazan, Ždírské louky, Sobědražský prales, Ražický, Řežabinecké tůně“ a jejich ochranných pásmech se bod č. 25 zrušuje.

Čl. II

V čl. 1 vyhlášky Národního výboru hlavního města Prahy ze dne 4. července 1988 č. 5/1988, kterou se určují chráněné přírodní výtvory v hlavním městě Praze, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 23/1991 Sb. hl. m. Prahy, nařízení č. 4/2006 Sb. hl. m. Prahy, nařízení č. 13/2006 Sb. hl. m. Prahy, nařízení č. 7/2012 Sb. hl. m. Prahy, nařízení č. 13/2013 Sb. hl. m. Prahy a nařízení č. 16/2013 Sb. hl. m. Prahy, se bod č. 13 zrušuje.

Čl. III

V čl. 1 vyhlášky Okresního úřadu v Českém Krumlově ze dne 27. května 1992 o chráněných přírodních výtvorech v okrese Český Krumlov se položka

„Úval Zvonková - údolní niva potoka s četnými rašelinnými prameništi, významná flora a vegetace

k. ú. Zvonková, obec Horní Planá, pozemky č. 150/1 pastvina-část, 159/1 louka-část“

zrušuje.

Čl. IV

Zrušovací ustanovení

Zrušují se:

1. Vyhláška Ministerstva školství, věd a umění ze dne 19. listopadu 1949 č. j. 171.559/49-IV/1 o zřízení přírodní rezervace „Řežabinec“ v k. ú. Lhota, okres Písek.

2. Výnos Ministerstva školství, věd a umění ze dne 22. srpna 1952 č. j. 40.163/52-V-VII/5 o zřízení státní přírodní rezervace „Čubernice“ v k. ú. Ohrozim, okres Prostějov.

3. Výnos Ministerstva kultury a informací ze dne 10. září 1968 č. j. 12.610/68 o zřízení státní přírodní rezervace „Sluneční stráň“, kat. území Brná n. L., okres Ústí nad Labem, kraj Severočeský.

4. Usnesení Krajského národního výboru Východočeského kraje ze dne 21. listopadu 1977 o zřízení Chráněného přírodního výtvoru „Labská soutěska“.

5. Výnos Ministerstva kultury České socialistické republiky ze dne 28. prosince 1978 č. j. 25.533/78-VI/2 o zřízení státní přírodní rezervace „Prokopské údolí“, kat. území Hlubočepy, Jinonice, obvod Praha 5, kraj hlavní město Praha.

6. Výnos Ministerstva kultury České socialistické republiky ze dne 21. listopadu 1980 č. j. 18.094/80-VI/2 o zřízení Chráněného naleziště „Herlíkovické štoly“.

7. Vyhláška Okresního národního výboru v Šumperku ze dne 8. listopadu 1990, kterou se určuje chráněný přírodní výtvor „Rabštejn“.

8. Vyhláška Správy Krkonošského národního parku ze dne 16. února 1998 č. 2/1998 o zřízení Přírodní památky „Lom Strážné“.

9. Vyhláška Správy Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava ze dne 20. října 2003 č. 10/03 o zřízení Přírodní rezervace „Na soutoku“.


Čl. V

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2021.


Ministr:

Mgr. Brabec v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.