211

VYHLÁŠKA

ze dne 21. května 2021

o vyhlášení Národní přírodní památky Řežabinec a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 79 odst. 5 písm. g) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 349/2009 Sb., zákona č. 123/2017 Sb. a zákona č. 225/2017 Sb.:


§ 1

Vyhlášení národní přírodní památky

(1) Vyhlašuje se Národní přírodní památka Řežabinec (dále jen „národní přírodní památka“).

(2) Za národní přírodní památku se vyhlašuje přírodní útvar, územně vymezený v odstavci 3, určený k ochraně

a) mokřadních ekosystémů rákosin a vegetace vysokých ostřic, vegetace jednoletých vlhkomilných bylin, makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod a slatinných a přechodových rašelinišť,

b) travinných ekosystémů luk a pastvin,

c) lesních a křovinných ekosystémů mokřadních olšin a mokřadních vrbin,

d) tahové zastávky a mimohnízdního shromaždiště vodních ptáků,

e) rybničního biotopu společenstva hnízdících vodních a mokřadních druhů ptáků,

f) rybničního biotopu společenstva obojživelníků,

g) biotopu vzácného a ohroženého druhu rostliny srpnatky fermežové (Hamatocaulis vernicosus), včetně její populace.

(3) Národní přírodní památka se rozkládá na území Jihočeského kraje, v katastrálních územích Kestřany, Putim a Ražice. Hranice národní přírodní památky se stanoví uzavřeným geometrickým obrazcem s přímými stranami, jehož vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální1). Seznam souřadnic vrcholů geometrického obrazce tak, jak jdou v obrazci za sebou, je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(4) Ochranné pásmo národní přírodní památky se rozkládá na území Jihočeského kraje, v katastrálních územích Lhota u Kestřan, Putim a Ražice. Hranice ochranného pásma národní přírodní památky se stanoví uzavřeným geometrickým obrazcem s přímými stranami, jehož vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální1). Seznam souřadnic vrcholů geometrického obrazce tak, jak jdou v obrazci za sebou, je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce.

(5) Orientační grafické znázornění území národní přírodní památky a jejího ochranného pásma je uvedeno v příloze č. 3 k této vyhlášce.

§ 2

Bližší ochranné podmínky

Na celém území národní přírodní památky lze jen se souhlasem orgánu ochrany přírody

a) povolovat nebo provádět změny druhů pozemků anebo způsobů jejich využití2),

b) umisťovat stavby, reklamní nebo informační zařízení, povolovat nebo provádět stavby, změny dokončených staveb anebo změny staveb před jejich dokončením,

c) upravovat povrch pozemních komunikací s použitím jiného než místního přírodního materiálu stejného nebo obdobného geologického původu a chemického složení,

d) používat biocidy, hnojiva nebo chemické látky anebo chemické směsi,

e) kácet dřeviny na pozemcích určených k plnění funkcí lesa,

f) vysazovat nebo vysévat rostliny anebo vypouštět živočichy,

g) provádět sběr rostlin nebo odchyt živočichů, s výjimkou lovení rybí obsádky,

h) vyznačovat cyklistické nebo turistické trasy,

i) vstupovat mimo vyznačené turistické trasy,

j) vjíždět na kole mimo cyklistické trasy,

k) vjíždět na koni,

l) plavit se na plavidlech, s výjimkou plavby pro potřeby vlastníka nebo nájemce vodních ploch v rozsahu nezbytném k zajištění rybnikářství,

m) měnit výši vodní hladiny na rybníku v době od 1. března do 31. července kalendářního roku o více než 20 cm v časovém úseku kratším než 14 dní,

n) tábořit,

o) rozdělávat ohně,

p) zřizovat nová přikrmovací zařízení nebo slaniska,

q) přikrmovat nebo vnadit zvěř mimo přikrmovací zařízení,

r) lovit zvěř, nebo

s) vjíždět vozidly; souhlas se nevyžaduje u vozidel základních složek integrovaného záchranného systému3) a ozbrojených sil České republiky při plnění jejich úkolů, vozidel dalších orgánů veřejné moci při výkonu jejich působnosti v oblasti veřejné správy, vozidel potřebných pro zajištění hospodaření na pozemcích a péče o ně, vozidel potřebných pro zajištění veterinární péče a vozidel potřebných pro zajištění provozu, odstraňování poruch, údržby a výměny zařízení elektrizační soustavy.

§ 3

Činnosti v ochranném pásmu vázané na souhlas

V ochranném pásmu národní přírodní památky lze jen se souhlasem orgánu ochrany přírody

a) lovit zvěř, nebo

b) přikrmovat nebo vnadit zvěř mimo přikrmovací zařízení.


§ 4

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2021.


Ministr:

Mgr. Brabec v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 211/2021 Sb.

Seznam souřadnic jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK) jednotlivých vrcholů geometrického obrazce, kterým jsou stanoveny hranice Národní přírodní památky Řežabinec

Geometrický obrazec - hranice Národní přírodní památky Řežabinec

číslo bodusouřadnice - Y [m]souřadnice - X [m]pořadí bodu v obrazci
664839000440724780058,471131608,461
664839000441145780037,561131664,612
739995002600156780007,721131747,723
739995002910181780007,131131748,474
739995002600157779983,941131778,045
739995002600158779968,811131790,126
739995002600159779913,351131839,157
739995002600160779903,421131841,608
739995002600161779841,381131873,689
739995002600162779791,541131920,8210
664839000441133779759,351131954,3611
664839000441134779741,051131959,8312
664839000441135779682,501131989,4713
739995002600171779573,231132045,4014
739995003000314779541,911132062,1515
739995003000313779517,041132074,1216
739995003000312779449,791132107,1617
739995003000311779429,721132118,4018
739995002600178779435,481132112,5819
739995002600177779447,571132104,4520
739995002600176779442,761132098,5121
664839000441114779385,331132141,5822
664839000441115779372,481132145,8323
664839000441116779290,071132185,2624
664839000441117779224,621132218,6225
664839000441118779209,651132229,8126
739995002600185779183,731132236,0927
739995002600186779122,071132229,2928
739995002600187779105,731132221,8229
739995003000351779045,791132178,5330
739995002600188779039,701132174,1331
739995002600189779037,111132169,2032
664839000730084779038,181132166,5833
664839000730085779037,831132160,3134
664839000730088779033,281132149,9035
664839000730089779025,481132141,5036
739995002600192779012,751132130,4637
739995002600194778991,241132097,5338
739995002600195778975,061132077,5939
739995002600196778971,211132073,2840
739995002600197778960,971132061,7441
739995002600198778958,971132057,5942
739995002600199778956,511132057,4143
739995003000320778954,071132056,8444
739995003000598778944,811132056,2945
739995003000597778917,621132053,3746
739995003000596778888,011132050,5547
739995003000595778860,531132047,4648
739995003000417778849,461132046,8549
739995003000416778845,411132020,1450
739995003000415778844,061132005,4051
739995002970067778835,831131953,0352
739995002970066778829,511131924,7753
739995002970065778825,531131917,2754
739995002970064778821,811131916,3455
739995002970063778814,871131914,1556
739995002970062778807,531131913,8957
739995002970061778791,981131915,8658
739995002970060778758,491131917,2459
739995002980042778747,531131917,9460
739995002980041778733,721131918,7961
739995002980040778723,231131918,4162
739995002980039778716,841131917,3963
739995002980038778711,291131915,7364
739995002980009778712,031131914,2265
739995002980008778706,651131910,9566
739995002980007778699,431131902,6367
739995002980006778690,301131903,2268
739995002980005778684,441131902,6469
739995002980004778671,081131897,4370
739995002980003778667,381131894,6171
739995002980002778666,601131885,8772
739995002980001778667,021131870,7173
739995002600215778660,601131861,0474
736970006580578778652,021131854,0275
736970006580584778648,851131851,4376
736970006580565778658,421131839,8777
736970006580786778589,691131671,8278
736970006580829778569,931131621,7879
736970006580834778568,281131618,1180
736970006580881778548,221131564,4381
736970006580823778574,201131554,5982
736970006580858778560,101131518,4483
736970006580844778565,091131517,5684
736970006580776778595,031131500,0185
736970006580759778599,781131495,6486
736970006580670778628,151131468,0787
736970006580627778640,081131455,2688
736970006580562778658,981131453,2289
736970006580486778686,461131484,0090
736970006580481778688,231131480,3391
736970006580461778696,701131464,6792
736970006580465778694,791131452,6393
736970006580469778693,901131444,5794
736970006580488778685,811131436,5295
736970006580546778665,381131414,5296
736970006580532778671,421131408,9597
736970006580620778641,971131368,7198
736970006580619778642,321131326,4499
736970006580550778663,861131296,55100
736970006580547778665,221131301,35101
736970006580544778666,021131290,97102
736970006580543778666,161131241,92103
736970006580533778671,421131218,47104
736970006580496778682,031131188,70105
664839000441041778680,971131196,71106
664839000441037778707,791131156,99107
664839000441050778753,531131123,58108
664839000441049778763,911131122,41109
736970006420598778861,341131116,18110
664839000441047778880,601131086,84111
736970003421936778894,921131062,77112
664839000441046778916,931131028,51113
736970006580168778918,031131023,98114
736970006580171778914,251131023,87115
736970006580184778903,391131024,31116
736970006580186778901,851131012,72117
736970006580227778876,831131013,39118
736970006580204778893,871130956,67119
736970006580164778921,231130937,50120
736970006580136778945,571130939,83121
736970006190022778946,541130947,07122
736970006190009778945,811130952,28123
664839000790072778943,891130958,66124
664839000441043779055,511130993,33125
664839000790069779057,551130982,85126
664839000790068779058,151130979,78127
664839000441042779060,301130968,75128
664839000441034779061,501130961,13129
664839000790073779116,391130988,20130
664839000790026779120,541130986,39131
664839000790023779126,811130986,36132
664839000790067779125,461130991,15133
664839000441153779129,321130992,24134
664839000440995779137,421130988,79135
664839000441003779138,481130995,05136
664839000440907779147,301130992,69137
664839000440892779134,881131001,75138
664839000790074779130,291131010,77139
664839000440893779128,751131013,80140
664839000440894779228,611131044,27141
664839000440895779308,461131068,21142
664839000440896779414,531131099,55143
664839000440884779484,391131124,15144
664839000440880779477,241131128,71145
664839000440862779474,881131129,42146
664839000440863779430,871131118,89147
664839000440848779412,871131144,04148
664839000440849779376,641131177,61149
664839000440850779350,411131201,13150
664839000440851779340,681131196,85151
664839000440852779293,051131215,70152
664839000440853779282,071131226,22153
664839000440854779266,571131256,40154
664839000440855779291,121131270,02155
664839000440856779310,561131287,46156
664839000440857779309,671131289,50157
664839000440858779354,361131323,80158
664839000440859779385,971131342,80159
664839000440860779438,221131371,62160
664839000440861779460,671131380,66161
664839000440819779462,851131380,23162
664839000440820779538,371131367,09163
664839000440821779560,981131333,89164
664839000440822779568,891131325,55165
664839000440823779593,181131304,61166
664839000440824779619,931131289,48167
664839000440825779643,081131279,71168
664839000440826779668,341131274,11169
664839000440827779715,581131274,96170
664839000440828779730,991131277,97171
664839000440829779754,581131287,00172
664839000440814779766,311131294,95173
664839000440813779888,391131389,76174
664839000440728779950,661131447,56175
664839000440727779953,081131450,06176
664839000440725780006,921131500,90177
664839000440724780058,471131608,46178

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 211/2021 Sb.

Seznam souřadnic jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK) jednotlivých vrcholů geometrického obrazce, kterým jsou stanoveny hranice ochranného pásma Národní přírodní památky Řežabinec

Geometrický obrazec - hranice ochranného pásma Národní přírodní památky Řežabinec

číslo bodusouřadnice - Y [m]souřadnice - X [m]pořadí bodu v obrazci
739995002600150780176,871131601,591
739995002910125780163,461131603,842
739995002910124780167,411131605,733
739995002910168780171,851131607,854
739995002910169780176,261131608,945
739995002910166780198,721131605,056
739995002910167780222,161131673,127
739995002910093780226,611131687,238
739995002910094780211,431131703,819
739995002910095780197,081131705,0410
739995002910096780188,881131703,2011
739995002910097780174,751131695,3912
739995002910098780161,391131693,7513
739995002910099780152,751131694,1614
739995002910100780143,731131695,9115
739995002910129780142,881131700,5616
739995002910005780142,411131704,2817
739995002910006780146,401131744,8018
739995002910067780142,481131748,2519
739995002910068780149,551131763,5820
739995002910020780157,441131784,4221
739995002910021780165,821131794,7022
739995002910069780106,421131807,6723
739995002910058780036,081131827,8724
739995002910057780034,881131844,1325
739995002910052780031,291131864,1426
739995002910180780054,031131987,2527
739995002910182780002,261131996,5728
739995003000257779992,731132008,8529
739995003000771779808,201132085,4430
739995003000772779645,881132160,9931
739995003000773779544,901132207,9932
739995003000397779137,901132396,1833
739995003000398779115,471132389,7334
739995003000399779078,821132378,7735
739995003000400779057,651132372,0336
739995003000401779030,031132363,8837
739995003000402779008,931132357,3238
739995003000403778999,461132354,5839
739995003000404778992,271132349,4240
739995003000267778985,171132340,1541
739995003000266778982,531132337,6842
739995003000265778976,211132336,2043
739995003000264778963,651132334,6044
739995003000263778956,271132332,6745
739995003000340778950,571132331,3046
739995003000339778945,631132330,5547
739995003000338778923,951132327,6248
739995003000337778891,431132320,7849
739995003000336778877,151132318,6250
739995003000335778859,681132316,7851
739995003000334778849,121132314,1552
739995003000333778842,801132310,1053
739995003000588778835,841132298,1254
739995003000587778835,021132265,5255
739995003000586778833,361132242,2456
739995003000585778831,861132235,5657
739995003000584778829,151132225,3758
739995003000600778825,271132204,9959
739995003000599778822,851132165,1860
739995003000483778821,301132136,2561
739995003000482778819,371132100,1062
739995003000481778818,141132067,9163
739995003000480778817,931132057,3964
739995003000425778812,151132051,4065
739995003000419778809,271132043,8466
739995002600219778604,651131900,9267
739995002600218778602,951131892,6268
736970006580763778596,951131891,3869
736970006580762778597,111131886,1270
736970006580723778611,661131877,0271
736970006580833778568,531131770,4972
736970006580961778518,371131645,3673
736970006580966778516,921131641,5574
736970006581034778489,821131569,9875
736970006581071778474,511131527,6876
736970006581106778463,151131444,8277
736970006581030778490,561131414,9078
736970006580917778532,691131367,9179
736970006580905778537,751131363,4880
736970006580868778553,771131350,7281
736970006580845778565,091131337,4482
736970006580886778545,231131324,1683
736970006580929778528,921131312,6084
736970006580941778524,351131303,7485
736970006580850778563,081131244,5386
736970006580768778596,411131188,6787
736970006580642778636,731131130,6288
736970006580598778646,491131130,8289
736970006580551778663,421131126,8190
736970006580552778662,731131085,4991
736970006580556778661,131131050,3692
736970006580557778660,571131015,6893
736970006580558778660,331131002,3994
736970006580468778694,191131003,6995
736970006580401778734,831131005,9296
736970006580356778767,231131019,2397
736970006580319778796,391131015,4298
736970006580302778803,191131015,0699
736970006580252778845,041130905,85100
736970006580245778852,041130888,44101
736970006580148778936,561130890,30102
736970005900039778938,931130893,24103
736970005900038778941,931130892,32104
736970006580140778942,121130886,10105
736970006580139778942,181130861,68106
736970006580135778947,361130847,39107
736970006580124778959,801130833,33108
736970006580121778964,031130825,97109
736970006580086779013,121130852,48110
664839000441014779028,981130853,87111
664821004790366779039,951130832,52112
664839000441012779055,641130842,67113
664839000441013779104,701130874,73114
664839000441005779121,601130895,17115
664839000440991779126,231130888,65116
664821004790215779124,401130852,77117
664821004790203779131,421130889,91118
664821004790195779136,221130900,33119
664821004790182779140,711130908,70120
664821004790148779155,801130917,77121
664821004790150779155,101130923,65122
664821004790138779160,771130929,04123
664821004790028779225,691130953,87124
664821004773962779249,871130960,76125
664821004773906779274,931130972,47126
664821004773790779325,201130981,90127
664821004773750779338,981130981,36128
664839000440925779355,171131011,27129
664839000440924779398,011131022,90130
664839000440923779468,081131053,03131
664839000440922779484,991131059,60132
664839000440921779518,101131067,99133
664839000440920779554,861131077,81134
664839000440919779593,021131085,86135
664839000440918779627,321131096,12136
664839000440665779653,421131104,81137
664839000440643779656,881131104,27138
664839000440644779681,591131108,17139
664839000440645779703,181131109,03140
664839000440646779726,171131107,28141
664839000440647779754,951131102,56142
664839000440648779790,441131095,13143
664839000440649779827,151131085,80144
664839000440650779848,151131079,61145
664839000440651779876,081131070,80146
664839000440652779907,741131064,69147
664839000440653779931,341131061,66148
664839000440654779954,831131059,87149
664839000440655779979,501131057,62150
664839000440656780010,141131050,98151
664839000440742780009,721131053,65152
664839000440741780013,361131086,21153
664839000440740780022,621131116,81154
664839000440739780032,161131144,81155
664839000440738780042,001131171,16156
664839000440737780070,341131229,40157
664839000440736780091,051131272,18158
664839000440735780093,871131280,91159
664839000440734780102,461131305,97160
664839000440733780103,371131313,11161
664839000440712780103,741131316,91162
664839000440711780111,031131366,18163
664839000440710780115,021131370,52164
664839000440713780114,811131375,70165
664839000440714780112,351131460,47166
664839000800002780124,461131460,19167
664839000800005780154,671131551,93168
664839000800006780168,961131550,19169
739995002600150780176,871131601,59170

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 211/2021 Sb.

Orientační grafické znázornění území Národní přírodní památky Řežabinec a jejího ochranného pásma NPP Řežabinec

Orientační grafické znázornění území Národní přírodní památky Řežabinec a jejího ochranného pásma

Poznámky pod čiarou

1) Nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich používání, ve znění nařízení vlády č. 81/2011 Sb.

2) § 80 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
§ 3 odst. 2 a § 31 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon).

3) § 4 odst. 1 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.