Vyhláška č. 176/2021 Sb.Vyhláška o nastavitelných parametrech přerozdělování finančních prostředků veřejného zdravotního pojištění pro rok 2022

Čiastka 72/2021
Platnosť od 27.04.2021
Účinnosť od 30.04.2021

176

VYHLÁŠKA

ze dne 23. dubna 2021

o nastavitelných parametrech přerozdělování finančních prostředků veřejného zdravotního pojištění pro rok 2022

Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo financí stanoví podle § 21f písm. a) zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění zákona č. 145/2017 Sb.:


§ 1

Nastavitelné parametry přerozdělování

Nastavitelné parametry přerozdělování a jejich hodnoty jsou stanoveny v příloze č. 1 k této vyhlášce.

§ 2

Obsah, struktura a formát předávaných údajů

(1) Údaje pro výpočet vypočítaných parametrů přerozdělování jsou údaje o

a) anonymizaci pojištěnce podle bodu 1 přílohy č. 2 k této vyhlášce,

b) registrovaných pojištěncích podle bodu 2 přílohy č. 2 k této vyhlášce,

c) nákladech na zdravotní služby oceněné podle vyhlášky č. 175/2021 Sb., o způsobu oceňování nákladů na zdravotní služby pro účely přerozdělování, (dále jen „údaje o nákladech“) podle bodu 3 přílohy č. 2 k této vyhlášce a

d) spotřebě léčivých přípravků podle bodu 4 přílohy č. 2 k této vyhlášce.

(2) Požadavky na obsah, strukturu a formát údajů podle odstavce 1 jsou stanoveny v příloze č. 2 k této vyhlášce.

(3) Zdravotní pojišťovny zašlou Ministerstvu zdravotnictví ve lhůtě stanovené v § 20c zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění údaje podle odstavce 1. Zdravotní pojišťovny použijí při zpracování údajů podle odstavce 1 anonymizační tabulky podle přílohy č. 2 k této vyhlášce, které jim správce centrálního registru pojištěnců poskytne nejpozději 2 měsíce před uplynutím uvedené lhůty.


§ 3

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 30. dubna 2021.


Ministr zdravotnictví:

prof. MUDr. Arenberger, DrSc., MBA, v. r.

Ministryně financí:

JUDr. Schillerová, Ph.D., v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 176/2021 Sb.

Nastavitelné parametry přerozdělování a jejich hodnoty

Nastavitelné parametry přerozdělování podle § 20a odst. 2 zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, použité pro výpočet vypočítaných parametrů přerozdělování účinných od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2022, se stanoví takto:

1. Seznam farmaceuticko-nákladových skupin ve formátu podle oddílu A odst. 1 přílohy č. 2 zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění

ČísloKódNázevDefiniční skupiny léčivVyřazovací pravidla
1THYPoruchy štítné žlázyH03A, H03B
2PSYAntipsychotika, Alzheimerova choroba, léčba závislostíN05A mimo (N05AL03, N05AN01), N06DA, N06DX01, N07BB, N07BC51
3DEPLéčba antidepresivyN06Ane, pokud zároveň PSY
4CHOHypercholesterolémieC10 mimo (C10AC01, C10BX03)ne, pokud zároveň DMI, DM2, DMH
5DMHDiabetes s hypertenzíA10 a zároveň C02 mimo (C02KX, C02CA04), C03 mimo (C03CA01, C03DA04), C07, C08 mimo (C08CA06), C09ne, pokud zároveň DMI
6COPTěžké astma, chronická obstrukční choroba plicR03AC18, R03BBne, pokud zároveň PAH
7ASTAstmaR03 mimo (R03AC18, R03BB, R03CA02, R03BC01, R03CC13)ne, pokud zároveň PAH, COP
8DM2Diabetes typu IIA10ne, pokud zároveň DMI, DMH
9EPIEpilepsieN03 mimo (N03AX12, N03AX16), N05BA09
10CROCrohnova choroba, ulcerózní kolitidaA07EA06, A07EC02
11KVSSrdeční chorobyC01A, C01B, C01D, C01EB15, C01EB17, C03CA01, C03DA04ne, pokud zároveň PAH
12TNFRevmatické choroby léčené inhibitory TNFL04AA24, L04AA32, L04AB, L04AC
13REURevmatické choroby léčené jinak než inhibitory TNFA07EC01, L01BA01, L04AA13, L04AX03, M01CC01, P01BA02ne, pokud zároveň TNF
14PARParkinsonova chorobaN04B
15DMIDiabetes typu IA10A
16TRATransplantaceL04AA06, L04AA10, L04AA18, L04AC02, L04AD01, L04AD02, L04AX01ne, pokud zároveň CRO
17CFPCystická fibróza a onemocnění exokrinní funkce pankreasuJ01GB01, J01XB01, R05CB13
18CNSOnemocnění mozku a míchyL03AB07, L03AB08, L03AB13, L03AX13, L04AA23, L04AA27, L04AA31, L04AA34, L04AA36, L04AA40, L04AA42, L04AX07, M03BX01, M03BX02ne, pokud zároveň RSK
19ONKMalignityL01 mimo (L01BA01), L03AA, L03AX16, L04AX04, L04AX06
20HIVHIV, AIDSJ05AE, J05AF mimo (J05AF08, J05AF10, J05AF11),J05AG, J05AR, J05AX mimo (J05AX05, J05AX18)ne, pokud zároveň HAR
21RENRenální selháníB03X, V03AE
22RASLéčba růstovým hormonemH01AC01, H01AC03
23HORHormonální onkologická léčbaL02
24NPPNeuropatická bolestN01BX04, N03AX12, N03AX16
25AMGAkromegalieH01AX01, H01CB02, H01CB03
26CAKChronická antikoagulaceB01AE07, B01AF01, B01AF02, B01AF03
27PAHPlicní arteriální hypertenzeC02KX01, C02KX02, C02KX05, B01AC11, B01AC27, G04BE03, G04BE08
28HARHIV, AIDS - léčba bez využití antiretrovirotikJ05AE, J05AR, J05AX mimo (J05AX05, J05AX18)
29IDSImunodeficitní syndromJ06BA01, J06BA02
30RSKTěžká roztroušená sklerózaL04AA23, L04AA27, L04AA34, L04AA36, L04AA40, L04AA42, L04AX07

2. Seznam kombinací věkové skupiny s farmaceuticko-nákladovou skupinou a dvou farmaceuticko-nákladových skupin navzájem se nestanoví.

3. Hodnota koeficientu pro výpočet zajišťovací konstanty se stanoví ve výši 111.

4. Hodnota hranice spotřeby léčiv pro zařazení pojištěnce do farmaceuticko-nákladové skupiny se stanoví ve výši 181.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 176/2021 Sb.

Požadavky na obsah, strukturu a formát údajů pro výpočet vypočítaných parametrů přerozdělování

1. Údaje o anonymizaci pojištěnce

1.1 Subjekty

Správce centrálního registru pojištěnců vytvoří podle bodů 1.2 až 1.5 této přílohy tabulky obsahující údaje o anonymizaci pojištěnce (dále jen „anonymizační tabulka“).

1.2 Časové období a rozsah dat

Anonymizační tabulky obsahují záznamy o všech pojištěncích, které správce centrálního registru pojištěnců eviduje v období od 1. ledna 2019 do 31. prosince 2020 nebo jeho části jako pojištěnce veřejného zdravotního pojištění.

1.3 Struktura Základní anonymizační tabulky

Údaje vztahující se k jednotlivým pojištěncům definovaným v bodě 1.2 této přílohy se uvedou jako jeden záznam tabulky (řádek datového souboru) v této struktuře:

AtributTypPopis
IDPojINT(10)Anonymní identifikátor podle oddílu F přílohy č. 2 zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
ČísloPojištěnceCHAR(10)Číslo pojištěnce přidělené zdravotní pojišťovnou

Podrobnosti a vysvětlivky k datovému formátu jsou uvedeny v popisu v bodě 5 této přílohy.

1.4 Vytvoření anonymizačních tabulek pro jednotlivé zdravotní pojišťovny

Správce centrálního registru pojištěnců ze Základní anonymizační tabulky vytvoří pro každou zdravotní pojišťovnu 1 anonymizační tabulku ve struktuře podle bodu 1.3 této přílohy. Anonymizační tabulka pro danou zdravotní pojišťovnu obsahuje údaje ze Základní anonymizační tabulky o pojištěncích, kteří byli evidováni jako pojištěnci dané zdravotní pojišťovny alespoň část časového období podle bodu 1.2 této přílohy.

1.5 Název předávaného souboru

Předávané soubory obsahující anonymizační tabulky pro zdravotní pojišťovny správce centrálního registru pojištěnců nazve „PojistenciIdentifikace_KZP.csv“, kde se jako KZP uvede kód příslušné zdravotní pojišťovny.

2. Údaje o registrovaných pojištěncích

2.1 Subjekty

Zdravotní pojišťovna vytvoří podle bodů 2.2 až 2.5 této přílohy tabulku obsahující údaje o svých registrovaných pojištěncích (dále jen „registrační tabulka“).

2.2 Časové období

Registrační tabulka obsahuje údaje o pojištěncích zdravotní pojišťovny v období od 1. ledna 2019 do 31. prosince 2020.

2.3 Rozsah dat

V registrační tabulce jsou údaje o pojištěncích dané zdravotní pojišťovny, kteří jsou uvedeni v anonymizační tabulce podle bodu 1.1 této přílohy a které zdravotní pojišťovna v časovém období podle bodu 2.2 této přílohy nebo jeho části identifikovala jako své pojištěnce.

2.4 Struktura registrační tabulky

V registrační tabulce odpovídá každé registraci pojištěnce dané zdravotní pojišťovny podle bodu 2.3 této přílohy v časovém období podle bodu 2.2 této přílohy nebo jeho části jeden záznam. Pojištěnec je v registrační tabulce uveden vícekrát, pokud v průběhu uvedeného časového období přestal být pojištěncem zdravotní pojišťovny a poté se k této zdravotní pojišťovně opět přihlásil.

Údaje se do registrační tabulky uvedou v této struktuře:

AtributTypPopis
IDPojINT (10)Anonymní identifikátor podle oddílu F přílohy č. 2 zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
Pojištěncem odDATEDatum začátku pojištění (registrace)
Pojištěncem doDATEDatum ukončení pojištění (registrace)
Rok narozeníINT (4)Rok narození
Měsíc narozeníINT (2)Měsíc narození
PohlavíCHAR (1)Poslední dostupný údaj o pohlaví pojištěnce. Uvede se „M“ pro mužské pohlaví a „Z“ pro ženské.

Podrobnosti a vysvětlivky k datovému formátu jsou uvedeny v popisu datového rozhraní v bodě 5 této přílohy.

2.5 Název předávaného souboru

Předávaný soubor obsahující registrační tabulku zdravotní pojišťovna nazve „Pojistenci.csv“.

3. Údaje o nákladech

3.1 Subjekty

Zdravotní pojišťovna vytvoří podle bodů 3.2 až 3.5 této přílohy tabulku obsahující údaje o nákladech (dále jen „tabulka nákladů“).

3.2 Časové období

V tabulce nákladů jsou uváděny údaje o nákladech vykázaných v kalendářním roce 2020.

3.3 Rozsah dat

V tabulce nákladů jsou uvedeny údaje o všech pojištěncích, kteří byli uvedeni v registrační tabulce a zároveň byli pojištěnci dané zdravotní pojišťovny v časovém období podle bodu 3.2 této přílohy, a to i pokud zdravotní pojišťovna v tomto časovém období žádné náklady na tyto pojištěnce neeviduje.

3.4 Struktura tabulky nákladů

Každému pojištěnci odpovídá 1 záznam tabulky (řádek datového souboru) a údaje se do tabulky nákladů uvedou v této struktuře:

AtributTypPopis
IDPojINT (10)Anonymní identifikátor podle oddílu F přílohy č. 2 zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
NákladyINTNáklady pojištěnce v období podle bodu 3.2 této přílohy oceněné podle vyhlášky č. 175/2021 Sb., o způsobu oceňování nákladů na zdravotní služby pro účely přerozdělování, zaokrouhlené na celé číslo podle matematických pravidel pro zaokrouhlování.

Podrobnosti a vysvětlivky k datovému formátu jsou uvedeny v popisu datového rozhraní v bodě 5 této přílohy.

3.5 Název předávaného souboru

Předávaný soubor obsahující tabulku nákladů zdravotní pojišťovna nazve „Naklady.csv“.

4. Údaje o spotřebě léčivých přípravků

4.1 Subjekty

Zdravotní pojišťovna vytvoří podle bodů 4.2 až 4.5 této přílohy tabulku obsahující údaje o spotřebě léčivých přípravků (dále jen „tabulka spotřeby“).

4.2 Časové období

Tabulka spotřeby obsahuje údaje za období od 1. ledna 2019 do 31. prosince 2020.

4.3 Rozsah dat

V tabulce spotřeby jsou uvedeny údaje o všech pojištěncích, kteří byli uvedeni v registrační tabulce.

V tabulce spotřeby jsou zahrnuty údaje o veškeré spotřebě hromadně vyráběných léčivých přípravků v časovém období podle bodu 4.2 této přílohy, které byly předepsány a vydány na recept, a hromadně vyráběných léčivých přípravků, které byly spotřebovány v období podle bodu 4.2 této přílohy v rámci poskytnutí zdravotních služeb a vykázány jako zvlášť účtované léčivé přípravky.

V tabulce spotřeby nejsou zahrnuty údaje o spotřebě hromadně vyráběných léčivých přípravků, které nebyly uznány zdravotní pojišťovnou.

4.4 Struktura tabulky spotřeby

Každému případu vydání nebo spotřeby léčivého přípravku každého pojištěnce odpovídá jeden záznam tabulky spotřeby (řádek datového souboru) a údaje se do tabulky spotřeby uvedou v této struktuře:

AtributTypPopis
IDPojINT (10)Anonymní identifikátor podle oddílu F přílohy č. 2 zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
Kód HVLPCHARKód léčivého přípravku podle § 32 odst. 5 zákona o léčivech přidělený Státním ústavem pro kontrolu léčiv a zveřejněný jako součást seznamu registrovaných léčivých přípravků
MnožstvíDECIMALPočet vydaných nebo spotřebovaných balení léčivého přípravku, zaokrouhlený na dvě desetinná místa podle matematických pravidel pro zaokrouhlování
Datum poskytnutí léčivého přípravkuDATEDatum vydání léčivého přípravku na recept či aplikace zvlášť účtovaného léčivého přípravku

Podrobnosti a vysvětlivky k datovému formátu jsou uvedeny v popisu datového rozhraní v bodě 5 této přílohy.

4.5 Název předávaného souboru

Předávaný soubor obsahující tabulku spotřeby zdravotní pojišťovna nazve „SpotrebaLeky.csv“.

5. Popis datového rozhraní

5.1 Datové typy

Popis datových typů:

CHAR - textový řetězec.

CHAR(n) - textový řetězec o maximálním počtu znaků n.

DATE - datum ve formátu RRRR-MM-DD, včetně úvodních nul.

INT - nezáporné celé číslo.

INT(n) - nezáporné celé číslo o maximálním počtu cifer n.

DECIMAL - desetinné číslo s tečkou jako desetinným symbolem.

5.2 Formát souborů

Každá tabulka je předávána jako samostatný textový soubor s příponou „.csv“. Formát souboru je následující:

Každý záznam tabulky je v textovém souboru uveden na jednom řádku.

Kódování obsahu souboru: ASCII (nejsou použity znaky s diakritikou).

Oddělovač řádků: CR+LF.

Jednotlivé atributy řádku jsou odděleny znakem „|“ (znak s ascii kódem 124).

Hodnoty v buňkách tabulky nejsou ohraničeny žádnými oddělovači textu.

Názvy sloupců tabulky nejsou součástí souboru.

5.3 Kompletace dat pro předání

Soubory předávané zdravotními pojišťovnami jsou archivovány do jednoho souboru „.zip“ s názvem „KZP-RRRR-MM-DD.zip“, kde RRRR-MM-DD je datum vytvoření tohoto souboru a jako KZP se uvede kód zdravotní pojišťovny.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.