Vyhláška č. 612/2020 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů

Čiastka 248/2020
Platnosť od 31.12.2020
Účinnosť od 01.01.2021 do31.12.2021 (za 5 mesiacov)

612

VYHLÁŠKA

ze dne 29. prosince 2020,

kterou se mění vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo financí stanoví podle § 48 odst. 8 a § 60 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 174/2007 Sb., zákona č. 306/2008 Sb. a zákona č. 250/2014 Sb., podle § 33 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, a podle § 23 zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku:


Čl. I

Vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění vyhlášky č. 510/2002 Sb., vyhlášky č. 100/2006 Sb., vyhlášky č. 355/2007 Sb., vyhlášky č. 365/2010 Sb., vyhlášky č. 434/2013 Sb., vyhlášky č. 353/2015 Sb. a vyhlášky č. 357/2019 Sb., se mění takto:

1. V § 3 odst. 1 větě druhé se číslo „14“ nahrazuje textem „14a“.

2. V § 3 odst. 8 se za slovo „výjimkou“ vkládají slova „peněžitého příspěvku na stravování,“.

3. V § 4 odst. 1 se slova „pokud je využíván“ zrušují.

4. V § 7 se slovo „závodní“ zrušuje a na konci textu se doplňují slova „a na peněžitý příspěvek na stravování, nejvýše však 45 % tohoto příspěvku“.

5. Nadpis § 12 zní: „Penzijní připojištění, doplňkové penzijní spoření a účet dlouhodobých investic“.

6. V § 12 se slovo „nebo“ nahrazuje čárkou a za slovo „spoření“ se vkládají slova „nebo účet dlouhodobých investic podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu,“.


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 5 a 6, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2022.


Ministryně financí:

JUDr. Schillerová, Ph.D., v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.