Vyhláška č. 608/2020 Sb.Vyhláška o stanovení potřebné úrovně znalosti českého jazyka a rovnocenných jazykových zkouškách pro výkon tlumočnické činnosti

Čiastka 245/2020
Platnosť od 31.12.2020
Účinnosť od 01.01.2021

608

VYHLÁŠKA

ze dne 22. prosince 2020,

o stanovení potřebné úrovně znalosti českého jazyka a rovnocenných jazykových zkouškách pro výkon tlumočnické činnosti

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 7 odst. 4 zákona č. 354/2019 Sb., o soudních tlumočnících a soudních překladatelích:


§ 1

Potřebná úroveň znalosti českého jazyka

K výkonu tlumočnické činnosti se požaduje znalost jazyka alespoň na úrovni C1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

§ 2

Rovnocenné jazykové zkoušky

Rovnocennými jazykovými zkouškami ke zkoušce z českého jazyka jako cizího jazyka jsou

a) jednotlivá zkouška nebo zkoušky, které svým obsahem a formou odpovídají maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury podle školského zákona1),

b) státní jazyková zkouška všeobecná z českého jazyka, nebo

c) státní jazyková zkouška speciální z českého jazyka.


§ 3

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021.


Ministr školství, mládeže a tělovýchovy:

Ing. Plaga, Ph.D., v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 113 a 113a zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.