Sdělení č. 509/2020 Sb.Sdělení Ministerstva zdravotnictví o antigenním složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování pro rok 2021

Čiastka 208/2020
Platnosť od 07.12.2020

509

SDĚLENÍ

Ministerstva zdravotnictví

ze dne 18. listopadu 2020

o antigenním složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování pro rok 2021

Ministerstvo zdravotnictví podle § 80 odst. 1 písm. e) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, stanoví na základě doporučení Národní imunizační komise antigenní složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování pro rok 2021:


1. Antigenní složení očkovacích látek pro pravidelná očkování

1a) kombinovaná očkovací látka proti záškrtu, dávivému kašli (acelulární forma), tetanu, dětské přenosné obrně (inaktivovaná forma), virové hepatitidě B, nákazám vyvolaným Haemophilus influenzae typ b (DTaPHibVHBIPV):

Po rekonstituci 1 dávka (0,5 ml) obsahuje:

Diphtheriae anatoxinum1 ne méně než 30 mezinárodních jednotek (IU)

Tetani anatoxinum1 ne méně než 40 mezinárodních jednotek (IU)

Antigeny Bordetelly pertussis:

Pertussis anatoxinum (PT)1 25 mikrogramů

Pertussis haemagglutininum filamentosum (FHA)1 25 mikrogramů

Pertactinum (PRN)1 8 mikrogramů

Antigenum tegiminis hepatitidis B (HBs)2,3 10 mikrogramů

Virus poliomyelitidis inactivatum (IPV)

typus 1 (kmen Mahoney)4 40 D jednotek antigenu

typus 2 (kmen MEF-1)4 8 D jednotek antigenu

typus 3 (kmen Saukett)4 32 D jednotek antigenu

Haemophilus influenzae typus b polysaccharidum

(Polyribosylribitoli phosphas) 10 mikrogramů

conj. cum anatox. tetanico jako nosný protein přibližně 25 mikrogramů

1 adsorbováno na hydroxid hlinitý, hydratovaný (Al(OH)3) 0,5 miligramů Al3+

2 vyrobeno rekombinantní DNA technologií na kultuře kvasinkových buněk (Saccharomyces cerevisiae)

3 adsorbováno na fosforečnan hlinitý (AlPO4) 0,32 miligramů Al3+

4 pomnoženo na VERO buňkách

NEBO

1aa) kombinovaná očkovací látka proti záškrtu, dávivému kašli (acelulární forma), tetanu, dětské přenosné obrně (inaktivovaná forma), virové hepatitidě B, nákazám vyvolaným Haemophilus influenzae typ b

(DTaPHibVHBIPV)

Jedna dávka1 (0,5 ml) obsahuje:

Diphtheriae anatoxinum ne méně než 20 mezinárodních jednotek (IU)2

Tetani anatoxinum ne méně než 40 mezinárodních jednotek (IU)2

Antigeny Bordetelly pertussis

Pertussis anatoxinum 25 mikrogramů

Haemagglutinum filamentosum 25 mikrogramů

Virus Poliomyelitidis (inaktivovaný)3

typus 1 (Mahoney) 40 D jednotek antigenu4

typus 2 (MEF-1) 8 D jednotek antigenu4

typus 3 (Saukett) 32 D jednotek antigenu4

Antigenum tegiminis hepatitidis B5 10 mikrogramů

Polyribosylribitoli phosphas haemophili influenzae B 12 mikrogramů

(Polyribosylribitoli phosphas)

conjugata cum tetani anatoxinum 22-36 mikrogramů

1 adsorbováno na hydratovaný hydroxid hlinitý (0,6 mg Al3+)

2 jako spodní mez spolehlivosti (p= 0,95)

3 pomnoženo na VERO buňkách

4 nebo ekvivalentní množství antigenu stanovené vhodnou imunochemickou metodou

5 vyrobeno rekombinantní DNA technologií v kvasinkových buňkách Hansenula polymorpha

NEBO

1ab) Vakcína proti difterii, tetanu, pertusi (acelulární komponenta), hepatitidě B (rDNA), poliomyelitidě (inaktivovaná) a konjugovaná vakcína proti Haemophilus typu b (adsorbovaná)

Jedna dávka (0,5 ml) obsahuje:

Diphtheriae anatoxinum1 ne méně než 20 IU

Tetani anatoxinum1 ne méně než 40 IU

Antigena Bordetellae pertusis1

Pertussis anatoxinum (PT) 20 mikrogramů

Haemagglutinium filamentosum (FHA) 20 mikrogramů

Pertactinum (PRN) 3 mikrogramy

Fimbriae typi 2 et 3 (FIM) 5 mikrogramů

Antigenum tegiminis hepatitidis B 2,3 10 mikrogramů

Virus poliomyelitidis (inactivatum)4

Typus 1 (Mahoney) 40 D jednotek antigenu5

Typus 2 (MEF-1) 8 D jednotek antigenu5

Typus 3 (Saukett) 32 D jednotek antigenu5

Polysaccharidi Haemophili influenzae typus b

(Polyribosylribitoli phosphas) 3 mikrogramy conjunctum cum proteinum meningococci typus b2 50 mikrogramů

1 adsorbováno na fosforečnan hlinitý (0,17 mg Al3+)

2 adsorbováno na hydratovaný hydroxid hlinitý sulfát (0,15 mg Al3+)

3 vyrobeno rekombinantní DNA technologií v kvasinkových buňkách Saccharomyces cerevisiae

4 pomnoženo na Vero buňkách

5 nebo ekvivalentní množství antigenu stanovené vhodnou imunochemickou metodou.

1b) očkovací látka proti záškrtu, dávivému kašli (acelulární forma), tetanu (DTaP):

Jedna dávka (0,5 ml) obsahuje tyto léčivé látky:

Diphtheriae anatoxinum* ≥ 30 IU

Tetani anatoxinum* ≥ 40 IU

Pertussis anatoxinum* (PT) 25 mikrogramů

Pertussis haemaglutininum filamentosum* (FHA) 25 mikrogramů

Pertactinum* (69kD) 8 mikrogramů

* adsorbováno na hydroxid hlinitý celkem: 0,5 miligramů

NEBO

1ba) Očkovací látka proti záškrtu, tetanu a dávivému kašli (acelulární) se sníženým obsahem antigenů (Tdap)

Jedna dávka (0,5 ml) obsahuje:

Diphtheriae anatoxinum - Minimálně 2 IU* (2 Lf)

Tetani anatoxinum - Minimálně 20 IU* (5 Lf)

Pertusové antigeny

Pertussis anatoxinum - 2,5 mikrogramu

Haemagglutinum filamentosum - 5 mikrogramů

Pertactinum - 3 mikrogramy

Fimbriae, typi 2 et 3 - 5 mikrogramů

Adsorbováno na fosforečnan hlinitý - 1,5 mg (0,33 mg hliníku)

* Jako spodní hranice intervalu spolehlivosti (p = 0,95) aktivity měřené podle testu popsaného v Evropském lékopisu.

NEBO

1bb) Očkovací látka proti záškrtu, tetanu a dávivému kašli (acelulární komponenta) se sníženým obsahem antigenů (Tdap)

Jedna dávka (0,5 ml) obsahuje:

Diphtheriae anatoxinum1 ne méně než 2 mezinárodní jednotky (IU) (2,5 Lf)

Tetani anatoxinum1 ne méně než 20 mezinárodních jednotek (IU) (5 Lf)

Bordetellae pertussis antigena:

Pertussis anatoxinum1 8 mikrogramů

Pertussis haemagglutinum filamentosum1 8 mikrogramů

Pertussis membranae externae proteinům1 2,5 mikrogramů

1 adsorbováno na hydratovaný hydroxid hlinitý (Al(OH)3) 0,3 miligramů Al3+ a fosforečnan hlinitý (AlPO4) 0,2 miligramů Al3+

1c) očkovací látka proti nákazám vyvolaným Haemophilus influenzae typ b:

Jedna dávka lyofilizované vakcíny obsahuje:

Polysaccharidum Hib purificatum (10 mikrogramů) cum Anatoxino tetanico (přibližně 25 mikrogramů).

1d) očkovací látka proti tetanu:

Jedna dávka obsahuje:

Tetani anatoxinum - min. 40 mezinárodních jednotek

1e) očkovací látka proti virové hepatitidě B v dětské formuli:

Jedna dávka obsahuje:

Antigenum tegiminis hepatitidis B - 10 mikrogramů

1f) očkovací látka proti virové hepatitidě B v dospělé formuli

Jedna dávka obsahuje:

Antigenum tegiminis hepatitidis B - 20 mikrogramů

1g) očkovací látka proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám:

Jedna dávka obsahuje:

Morbillorum virus attenuatum1 (Schwarz) min. 103,0 infekční dávka pro buněčnou kulturu503

Parotitidis virus attenuatum1 (RIT 4385) min. 103,7 infekční dávka pro buněčnou kulturu503

Rubeolae virus attenuatum2 (Wistar RA 27/3) min. 103,0 infekční dávka pro buněčnou kulturu503

1 pomnoženo na buňkách kuřecích embryí

2 pomnoženo na lidských diploidních buňkách (MRC-5)

3 50% infekční dávka tkáňové kultury

NEBO

1ga) očkovací látka proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám

Po rozpuštění obsahuje jedna dávka (0,5 ml):

Virus morbillorum1 vivum attenuatum (kmen Enders’ Edmonston) ne méně než 1x103 CCID50*

Virus parotitidis1 vivum attenuatum (kmen Jeryl Lynn™, hladina B) ne méně než 12,5x103 CCID50*

Virus rubeolae2 vivum attenuatum (kmen Wistar RA 27/3) ne méně než 1x103 CCID50*

* 50 % infekční dávka buněčné kultury

1 vyrobeno na buňkách kuřecích embryí.

2 vyrobeno na lidských diploidních plicních WI-38 fibroblastech.

1h) očkovací látka proti dětské přenosné obrně v inaktivované formě:

Jedna dávka obsahuje:

Virus poliomyelitis inactivatum typus 1 (Mahoney) ..... 40 antigenních D jednotek*

Virus poliomyelitis inactivatum typus 2 (MEF-1) ......... 8 antigenních D jednotek*

Virus poliomyelitis inactivatum typus 3 (Saukett) ....... 32 antigenních D jednotek*

* nebo množství ekvivalentních antigenů stanovené pomocí vhodné imunochemické metody.

1ch) očkovací látka konjugovaná proti pneumokokovým infekcím:

Jedna dávka obsahuje:

Streptococci pneumoniae polysaccharidum sérotypus 11 2,2 μg

Streptococci pneumoniae polysaccharidum sérotypus 31 2,2 μg

Streptococci pneumoniae polysaccharidum sérotypus 41 2,2 μg

Streptococci pneumoniae polysaccharidum sérotypus 51 2,2 μg

Streptococci pneumoniae polysaccharidum sérotypus 6A1 2,2 μg

Streptococci pneumoniae polysaccharidum sérotypus 6B1 4,4 μg

Streptococci pneumoniae polysaccharidum sérotypus 7F1 2,2 μg

Streptococci pneumoniae polysaccharidum sérotypus 9V1 2,2 μg

Streptococci pneumoniae polysaccharidum sérotypus 141 2,2 μg

Streptococci pneumoniae polysaccharidum sérotypus 18C1 2,2 μg

Streptococci pneumoniae polysaccharidum sérotypus 19A1 2,2 μg

Streptococci pneumoniae polysaccharidum sérotypus 19F1 2,2 μg

Streptococci pneumoniae polysaccharidum sérotypus 23F1 2,2 μg

1Konjugován s nosným proteinem CRM197, adsorbován na fosforečnan hlinitý.

Jedna dávka (0,5 ml) obsahuje přibližně 32 μg nosného proteinu CRM197 a 0,125 mg hliníku.

1i) očkovací látka proti záškrtu, dávivému kašli (acelulární forma), tetanu, dětské přenosné obrně (inaktivovaná forma):

Jedna dávka (0,5 ml) obsahuje:

Diphtheriae anatoxinum1 - ne méně než 2 mezinárodní jednotky (IU) (2,5 Lf)

Tetani anatoxinum1 - ne méně než 20 mezinárodních jednotek (IU) (5 Lf)

Bordetellae pertussis antigena:

Pertussis anatoxinum1 - 8 mikrogramů

Pertussis haemagglutinum filamentosum1 - 8 mikrogramů

Pertaktin1 2,5 mikrogramů

Virus poliomyelitidis inactivatum:

typus 1 (kmen Mahoney)2 - 40 D jednotek antigenu

typus 2 (kmen MEF-1)2 - 8 D jednotek antigenu

typus 3 (kmen Saukett)2 - 32 D jednotek antigenu

1adsorbováno na hydratovaný hydroxid hlinitý (Al(OH)3) 0,3 miligramu Al3+ a fosforečnan hlinitý (AlPO4) 0,2 miligramu Al3+

2pomnoženo na VERO buňkách

NEBO

1ia) očkovací látka proti záškrtu, dávivému kašli (acelulární forma), tetanu, dětské přenosné obrně (inaktivovaná forma):

Jedna dávka (0,5 ml) obsahuje:

Diphtheriae anatoxinum minimálně 2 IU* (2,5 Lf)

Tetani anatoxinum minimálně 20 IU* (5 Lf)

Pertusové antigeny:

Pertussis anatoxinum 2,5 mikrogramů

Pertussis haemagglutininum filamentosum 5 mikrogramů

Pertactinum 3 mikrogramy

Fimbriae, typi 2 et 3 5 mikrogramů

Virus poliomyelitidis (inactivatum)**

typus 1 40 D jednotek antigenu

typus 2 8 D jednotek antigenu

typus 3 32 D jednotek antigenu

Adsorbováno na fosforečnan hlinitý 1,5 mg (0,33 mg hliníku)

* Jako spodní hranice intervalu spolehlivosti (p = 0,95) aktivity měřené podle testu popsaného v Evropském lékopisu.

** Kultivováno na Vero buňkách.

1j) očkovací látka proti tuberkulóze (BCG vakcína)

1k) očkovací látka proti virové hepatitidě B pro osoby zařazené do dialyzačního programu:

Jedna dávka (0,5 ml) vakcíny obsahuje:

Antigenum tegiminis hepatitidis B1,2,3 - 20 mikrogramů

1adjuvovaný na AS04C obsahující: - 3-O-deacyl-4'-monofosforyl-lipid A (MPL)2 50 mikrogramů

2adsorbovaný na fosforečnan hlinitý (celkem 0,5 miligramu Al3+)

3vyrobeno na kultuře kvasinkových buněk (Saccharomyces cerevisiae) rekombinantní DNA technologií.

2. Antigenní složení očkovacích látek pro zvláštní očkování

2a) očkovací látka proti virové hepatitidě B ve formuli pro dospělé:

Jedna dávka obsahuje:

Antigenum tegiminis hepatitidis B - 20 mikrogramů

2b) očkovací látka proti vzteklině

2c) očkovací látka proti virové hepatitidě A ve formuli pro dospělé:

Jedna dávka obsahuje:

Hepatitis A virus inactivatum

2d) očkovací látka proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám:

Jedna dávka obsahuje:

Morbillorum virus attenuatum1 (Schwarz) min. 103,0 infekční dávka pro buněčnou kulturu503

Parotitidis virus attenuatum1 (RIT 4385) min. 103,7 infekční dávka pro buněčnou kulturu503

Rubeolae virus attenuatum2 (Wistar RA 27/3) min. 103,0 infekční dávka pro buněčnou kulturu503

1 pomnoženo na buňkách kuřecích embryí

2 pomnoženo na lidských diploidních buňkách (MRC-5)

3 50% infekční dávka tkáňové kultury

NEBO

2da) očkovací látka proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám

Po rozpuštění obsahuje jedna dávka (0,5 ml):

Virus morbillorum1 vivum attenuatum (kmen Enders’ Edmonston) ne méně než 1x103 CCID50*

Virus parotitidis1 vivum attenuatum (kmen Jeryl Lynn™, hladina B) ne méně než 12,5x103 CCID50*

Virus rubeolae2 vivum attenuatum (kmen Wistar RA 27/3) ne méně než 1x103 CCID50*

* 50 % infekční dávka buněčné kultury

1 vyrobeno na buňkách kuřecích embryí.

2 vyrobeno na lidských diploidních plicních WI-38 fibroblastech.

3. Antigenní složení očkovacích látek pro mimořádná očkování

3a) očkovací látka proti virové hepatitidě A ve formuli pro dospělé:

Hepatitis A virus inactivatum

3b) očkovací látka proti virové hepatitidě A ve formuli pro děti:

Virus hepatitis A inactivatum

3c) očkovací látka proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám:

Jedna dávka obsahuje:

Morbillorum virus attenuatum1 (Schwarz) min. 103,0 infekční dávka pro buněčnou kulturu503

Parotitidis virus attenuatum1 (RIT 4385) min. 103,7 infekční dávka pro buněčnou kulturu503

Rubeolae virus attenuatum2 (Wistar RA 27/3) min. 103,0 infekční dávka pro buněčnou kulturu503

1 pomnoženo na buňkách kuřecích embryí

2 pomnoženo na lidských diploidních buňkách (MRC-5)

3 50% infekční dávka tkáňové kultury

NEBO

3ca) očkovací látka proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám

Po rozpuštění obsahuje jedna dávka (0,5 ml):

Virus morbillorum1 vivum attenuatum (kmen Enders’ Edmonston) ne méně než 1x103 CCID50*

Virus parotitidis1 vivum attenuatum (kmen Jeryl Lynn™, hladina B) ne méně než 12,5x103 CCID50*

Virus rubeolae2 vivum attenuatum (kmen Wistar RA 27/3) ne méně než 1x103 CCID50*

* 50 % infekční dávka buněčné kultury

1 vyrobeno na buňkách kuřecích embryí.

2 vyrobeno na lidských diploidních plicních WI-38 fibroblastech.


Ministr:

doc. MUDr. Blatný, Ph.D., v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.