Sdělení č. 434/2020 Sb.Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí

Čiastka 177/2020
Platnosť od 30.10.2020

OBSAH

434

SDĚLENÍ

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

ze dne 26. října 2020

o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje podle § 30b odst. 7 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, ve znění pozdějších předpisů, aktualizovaný seznam výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí, uvedený v příloze k tomuto sdělení.

V seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí je uváděno pořadové číslo, název, identifikační číslo a sídlo veřejné výzkumné instituce nebo jiné výzkumné organizace, datum nabytí právní moci rozhodnutí, kterým byla daná výzkumná organizace schválena pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí, a doba platnosti tohoto schválení.


Ministr:

v z. PhDr. Doleček, Ph.D., v. r.

náměstek pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu


Příloha
Seznam výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí
NázevIČOSídloDatum nabytí právní moci rozhodnutí *Rozhodnutí platné do
1Astronomický ústav AV ČR, v. v. i.67985815Fričova 298/1, 251 65 Ondřejov3. ledna 201812. února 2023
2Biofyzikálni ústav AV ČR, v. v. i.68081707Královopolská 135, 612 65 Brno11. února 201810. února 2023
3Biologické centrum AV ČR, v. v. i.60077344Branišovská 1160/31, 370 05 České Budějovice26. ledna 20185. února 2023
4Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i.86652036Průmyslová 595, 252 50 Vestec16. března 201815. března 2023
5Botanický ústav AV ČR, v. v. i.67985939Zámek 1,252 43 Průhonice30. prosince 20175. února 2023
6Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.44994575Líšeňská 33a, 636 00 Brno13. dubna 201827. dubna 2023
7Centrum výzkumu Řež s. r. o.26722445Hlavní 130, 250 68 Husinec - Řež4. ledna 20193. ledna 2024
8COMTES FHT a. s.26316919Průmyslová 995, 334 41 Dobřany14. prosince 20183. ledna 2024
9Česká geologická služba00025798Klárov 131/3,118 21 Praha 124. ledna 201623. ledna 2021
10Česká zemědělská univerzita v Praze60460709Kamýcká 129, 165 21 Praha 6-Suchdol3. května 20182. května 2023
11České vysoké učení technické v Praze68407700Zikova 1903/4, 166 36 Praha 67. března 20186. března 2023
12ENKI, o. p. s.25173154Dukelská 145, 379 01 Třeboň13. dubna 201812. dubna 2023
13Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.68378076Na Florenci 3/1420, 110 00 Praha 17. června 20186. června 2023
14Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně00159816Pekařská 664/53, 656 91 Brno26. června 201825. června 2023
15Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.67985955Jilská 361/1, 110 01 Praha 126. ledna 201823. března 2023
16Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.68378271Na Slovance 1999/2, 182 21 Praha 82. března 20181. března 2023
17Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.67985823Vídeňská 1083, 142 20 Praha 421. ledna 201812. února 2023
18Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.67985530Boční II/1401, 141 31 Praha 45. dubna 201810. května 2023
19Geologický ústav AV ČR, v. v i.67985831Rozvojová 269, 165 00 Praha 6 - Lysolaje11. května 201930. května 2024
20Historický ústav AV ČR, v. v. .67985963Prosecká 809/76, 190 00 Praha 92. března 20181. března 2023
21Institut klinické a experimentální medicíny00023001Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha20. dubna 201819. dubna 2023
22Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích60076658Branišovská 31, 370 05 České Budějovice2. února 20185. února 2023
23Masarykova univerzita00216224Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno23. února 201822. února 2023
24Masarykův onkologický ústav00209805Žlutý kopec 7, 656 53 Brno4. listopadu 20163. listopadu 2021
25Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.67985921Gabčíkova 2362/10,182 00 Praha 81. dubna 202030. března 2025
26Matematický ústav AV ČR, v. v. i.67985840Žitná 609/25, 115 67 Praha 1 - Nové Město24. února 201823. února 2023
27Mendelova univerzita v Brně62156489Zemědělská 1/1665, 613 00 Brno26. ledna 20185. února 2023
28Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. .61388971Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4 - Krč15. března 201823. března 2023
29Národní technická knihovna61387142Technická 2710/6, 160 80 Praha 630. října 201929. října 2024
30Národní ústav duševního zdraví00023752Topolová 748, 250 67 Klecany26. května 201825. května 2023
31Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i.67985998Politických vězňů 936/7, 111 21 Praha 111. března 201810. března 2023
32Orientální ústav AV ČR, v. v. i.68378009Pod Vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 85. ledna 20164. ledna 2021
33Ostravská univerzita61988987Dvořákova 7, 701 03 Ostrava7. července 20176. července 2022
34Slezská univerzita v Opavě47813059Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava8. května 20187. května 2023
35Slovanský ústav AV ČR, v. v. i.68378017Valentinská 1, 110 00 Praha 17. dubna 20186. dubna 2023
36Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.68378025Jilská 1, 110 00 Praha 14. ledna 201814. února 2023
37Státní ústav radiační ochrany, v. v. i.86652052Bartoškova 150/28, 140 04 Praha 43. března 20172. března 2022
38SVÚOM s.r.o.25794787U Měšťanského pivovaru 934/4, 170 00 Praha 72. února 20181. února 2023
39Technická univerzita v Liberci46747885Studentská 2, 461 17 Liberec20. ledna 201814. února 2023
40Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s.62243136Revoluční 1521/84, 400 01 Ústí nad Labem25. října 201824. října 2023
41Univerzita Hradec Králové62690094Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové25. března 201824. března 2023
42Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem44555601Pasteurova 3544/1, 400 96 Ústí nad Labem4. dubna 201827. dubna 2023
43Univerzita Karlova00216208Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 115. března 201814. března 2023
44Univerzita Palackého v Olomouci61989592Křížkovského 8, 771 47 Olomouc4. ledna 201823. března 2023
45Univerzita Pardubice00216275Studentská 95, 532 10 Pardubice21. ledna 201814. února 2023
46Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně70883521nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín20. ledna 201814. února 2023
47Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i.68081715Veveří 97, 602 00 Brno25. března 201827. dubna 2023
48Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i.61388980Husinec-Řež č.p. 1001, 250 68 Řež20. ledna 201823. března 2023
49Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i.68081766Květná 8, 603 65 Brno4. února 201814. února 2023
50Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i.68378033Husova 352/4, 110 00 Praha 12. července 20191. července 2024
51Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.61389030Rozvojová 263, 165 02 Praha 6 - Lysolaje1. června 201821. června 2023
52Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.68378041Vídeňská 1083, 142 20 Praha 420. ledna 201814. února 2023
53Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i.67985882Chaberská 1014/57, 182 51 Praha 8 - Kobylisy21. ledna 201814. února 2023
54Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i.61388955Dolejškova 3, 182 23 Praha 81. února 201814. února 2023
55Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i.68378289Boční 11/1401, 141 31 Praha 427. ledna 20187. března 2023
56Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i.68081723Žižkova 513/22, 616 62 Brno20. ledna 20187. března 2023
57Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.61389021Za Slovankou 1782/3, 182 00 Praha 82. března 20187. března 2023
58Ústav geoniky AV ČR, v. v. i.68145535Studentská 1768, 708 00 Ostrava-Poruba17. října 20186. prosince 2023
59Ústav hematologie a krevní transfuze Praha00023736U Nemocnice 1, 128 20 Praha 26. prosince 20195. prosince 2024
60Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.67985858Rozvojová 135, 165 02 Praha 62. února 201814. února 2023
61Ústav informatiky AV ČR, v. v. i.67985807Pod Vodárenskou věží 271/2, 182 07 Praha 812. dubna 201810. května 2023
62Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.61389005Hlavní 130, 250 68 Husinec-Řež20. ledna 20187. března 2023
63Ústav makromolekulami chemie AV ČR, v. v. i.61389013Heyrovského náměstí 1888/2, 162 06 Praha 620. dubna 201819. dubna 2023
64Ústav mezinárodních vztahů, v. v. i.48546054Nerudova 3, 118 50 Praha 16. června 20204. září 2025
65Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.68378050Vídeňská 1083, 142 20 Praha 42. února 20187. března 2023
66Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.61388963Flemingovo náměstí 542/2, 166 10 Praha 620. ledna 201814. února 2023
67Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.68378068Na Florenci 1420/3, 110 00 Praha 123. února 201814. března 2023
68Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i.67985874Pod Paťankou 30/5, 166 12 Praha 620. ledna 20187. března 2023
69Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.68378092Letenská 123/4, 118 51 Praha 15. dubna 20184. dubna 2023
70Ústav pro studium totalitních režimů75112779Siwiecova 2, 130 00 Praha 316. června 202015. června 2025
71Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.68081731Královopolská 147, 612 64 Brno27. ledna 201823. března 2023
72Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i.67985891V Holešovičkách 94/41, 182 09 Praha 84. dubna 201827. dubna 2023
73Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i.68378297Prosecká 809/76, 190 00 Praha 929. května 201628. května 2021
74Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i.67985556Pod Vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 821. ledna 20187. března 2023
75Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.61388998Dolejškova 5, 182 00 Praha 820. ledna 201823. března 2023
76Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.86652079Bělidla 986/4a, 603 00 Brno13. února 201612. února 2021
77Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.67985904Rumburská 89, 277 21 Liběchov14. dubna 201810. května 2023
78Veterinární a farmaceutická univerzita Brno62157124Palackého třída 1946/1, 612 42 Brno16. června 201715. června 2022
79Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava6198910017. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava-Poruba1. února 201823. března 2023
80Vysoká škola ekonomická v Praze61384399nám. Winstona Churchilla 4, 130 67 Praha 314. července 20181. srpna 2023
81Vysoká škola chemicko-technologická v Praze60461373Technická 1955/5, 166 28 Praha 69. února 20187. března 2023
82Vysoká škola PRIGO, z.ú.25840886Vítězslava Nezvala 801/1, 736 01 Havířov - Město25. března 202024. března 2025
83Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích75081431Okružní 517/10, 370 01 České Budějovice24. října 202023. října 2025
84Vysoké učení technické v Brně00216305Antonínská 548/1, 601 90 Brno10. května 20189. května 2023
85Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v. v. i.00025615Ústecká 98, 250 66 Zdiby3. července 20183. září 2023
86Výzkumný ústav potravinářský Praha, v. v. i.00027022Radiová 1275/7, 102 00 Praha 10 - Hostivař15. dubna 201714. dubna 2022
87Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i.00027006Drnovská 507/73, 161 06 Praha 6 - Ruzyně30. června 201829. června 2023
88Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.00027162Hudcova 296/70, 621 00 Brno-Medlánky15. dubna 201714. dubna 2022
89Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i.00027014Přátelství 815, 104 00 Praha Uhříněves28. dubna 201827. dubna 2023
90Západočeská univerzita v Plzni49777513Univerzitní 8, 301 00 Plzeň25. března 201824. března 2023
*Datum nabytí právní moci rozhodnutí, kterým byla výzkumná organizace schválena pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí.

S-EPI, s.r.o. © 2010-2022, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.