Sdělení č. 245/2020 Sb.Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 04/2020, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2020

Čiastka 90/2020
Platnosť od 13.05.2020

245

SDĚLENÍ

Ministerstva financí

ze dne 7. května 2020

o vydání výměru MF č. 04/2020, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2020


Ministerstvo financí podle ustanovení § 10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že dne 20. dubna 2020 vydalo výměr MF č. 04/2020, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2020.

Výměr byl publikován v Cenovém věstníku částka 6/2020 dne 22. dubna 2020 a nabyl účinnosti 22. dubna 2020.


Ministryně financí:

JUDr. Schillerová, Ph.D., v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené