Nařízení vlády č. 244/2020 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 41/2017 Sb., o údajích centrálního registru administrativních budov

Čiastka 90/2020
Platnosť od 13.05.2020
Účinnosť od 01.07.2020

244

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 27. dubna 2020,

kterým se mění nařízení vlády č. 41/2017 Sb., o údajích centrálního registru administrativních budov

Vláda nařizuje podle § 65 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění zákona č. 51/2016 Sb.:


Čl. I

Nařízení vlády č. 41/2017 Sb., o údajích centrálního registru administrativních budov, se mění takto:

1. V § 4 odst. 4 a v § 6 odst. 1 a 2 se slovo „neveřejný“ zrušuje.

2. V § 7 se slovo „neveřejném“ zrušuje.

3. V příloze č. 1 se v textu odkazu č. 3 slova „neveřejném a veřejném“ zrušují.

4. V příloze č. 2 se v textu odkazu č. 4 slova „neveřejném a veřejném“ zrušují.

5. V příloze č. 2 části „Vysvětlení zkratek“ se slova „Registr územní identifikace, adres“ nahrazují slovy „Registr územní identifikace, adres a nemovitostí“.

6. Příloha č. 3 zní:

„Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 41/2017 Sb.

Aplikace Objekt
Povinné pole pro vlastnictvíDatový typ
Sledované hodnoty centrálního registru administrativních budovStátníNestátní1)
Objekt
Evidenční číslo objektu SINeNečíslo
PoznámkaNeNetextové pole
Pořizovací cena objektuAnoNečíslo
Provedena pasportizace objektuAnoNeano/ne
Hlavní stavbaAnoAnoano/ne
Příznak adresy areáluAnoAnoano/ne
AreálAnoAnoodkaz
Druh objektuAnoAnočíselník
Účel užití objektuAnoAnočíselník
Kontaktní údaje
JménoAnoAnotextové pole
PříjmeníAnoAnotextové pole
E-mailová adresaAnoAnotextové pole
Telefonní čísloAnoAnočíslo
Geografické členění
ObecAnoAnočíselník
Adresa (možnost více adres)
UliceAnoAnotextové pole
Číslo popisné/bez čísla popisnéhoAnoAnočíslo/text
Číslo orientačníAnoAnočíslo
Číslo evidenčníAnoAnočíslo
ObecAnoAnotextové pole
Část obceNeNetextové pole
StátNeNetextové pole
PSČAnoAnočíslo
OvěřenoAnoAnoano/ne
Datum ověřeníAnoAnodatum
Poznámka k adreseNeNetextové pole
GPS souřadniceAnoAnočíslo
Pozemky
PozemkyAnoNe2)odkaz
Podlaží
PodlažíNeNeodkaz
Prostor
ProstorNeNeodkaz
Jednotky
JednotkyAnoNeodkaz
Katastr
Katastrální údaje
ObecAnoAnočíselník
Část obceAnoAnočíselník
Katastrální územíAnoAnočíselník
Číslo objektu (číslo popisné/číslo evidenční) dle RÚIANAnoAnočíslo
Číslo objektu (číslo popisné/číslo evidenční) dle SIAnoAnočíslo
Typ stavby dle RÚIANAnoAnočíselník
Typ stavby dle SIAnoAnočíselník
Způsob využití stavby dle RÚIANAnoAnočíselník
Způsob využití stavby dle SIAnoAnočíselník
List vlastnictví dle KNAnoAnočíslo
Pozemek2)NeNeodkaz
Jiná omezeníNeNečíselník
Ochranné pásmoNeNečíselník
Poznámka k ochrannému pásmuNeNetextové pole
Stavba podléhá zápisu do KNAnoAnočíselník
Poznámka ke katastrálním údajůmNeNetextové pole
Datum posledního ověření v KNAnoAnodatum
Údaje o vlastnictví
VlastnictvíAnoAnočíselník
Soulad vlastnictví (stavba/pozemek)AnoNečíselník
Nabývací tituly dle SI
Nabývací tituly dle SINeNečíselník
Seznam subjektů dle KN
NázevPřevzato z ISKN
Typ právaPřevzato z ISKN
PodílPřevzato z ISKN
Seznam subjektů dle SI
Typ subjektuAnoAnočíselník
SubjektAnoAnoodkaz
Typ právaAnoAnočíselník
Podílové spoluvlastnictví dle SIAnoNečíslo
Využití
Využití
Kapacita kancelářských ploch (max. počet osob)AnoNečíslo
Počet nadzemních podlažíAnoNečíslo
Počet podzemních podlažíAnoNečíslo
Obestavěný prostor dle ČSN (m3)AnoNečíslo
Užitná plocha celkemAnoNečíslo
Počet kanceláříAnoNečíslo
Kancelářská plocha celkemAnoNečíslo
Kancelářská plocha využitáAnoNečíslo
Kancelářská plocha nevyužitá (prázdné kanceláře)AnoNečíslo
Skutečný počet osobNeNečíslo
Počet bytů u objektů s bytyAnoNečíslo
Plocha bytů celkemAnoNečíslo
Plocha bytů u objektů s byty využitáAnoNečíslo
Plocha bytů u objektů s byty nevyužitáAnoNečíslo
Plocha ostatní celkemAnoNečíslo
Plocha ostatní využitáAnoNečíslo
Plocha ostatní nevyužitáAnoNečíslo
Evidence
Údaje o zařazení do evidence
Důvod zařazeníAnoAnočíselník
Způsob nového nabytí/užíváníAnoAnočíselník
Údaje o změně příslušnosti hospodařit
Důvod změnyAnoNetextové pole
Datum změnyAnoNedatum
Usnesení/rozhodnutí vlády/VDK/RDKNeNeodkaz
Údaje o vyřazení z evidence
Důvod vyřazeníAnoAnočíselník
Datum vyřazeníAnoAnodatum
Usnesení/rozhodnutí vlády/VDK/RDKAnoAnoodkaz
Realizační cenaAnoNečíslo
KomentářNeNetextové pole
Údaje o nabyvateli
Subjekt/Nabyvatel typAnoNečíselník
NabyvatelAnoNeodkaz
Typ nabyvateleAnoNečíselník
Způsob realizaceAnoNečíselník
PodílAnoNetextové pole
Pasportizace
Vybavenost
EZSAnoNečíselník
EZS - popisNeNetextové pole
PCOAnoNečíselník
PCO - popisNeNetextové pole
EPSAnoNečíselník
EPS - popisNeNetextové pole
GarážeAnoNečíselník
PopisNeNetextové pole
Počet místAnoNečíslo
Parkovací stáníAnoNečíselník
PopisNeNetextové pole
Počet místAnoNečíslo
Bezpečnostní službaNeNečíselník
Bezpečnostní služba - popisNeNetextové pole
Dostupnost
Bezbariérový přístupAnoNeano/ne
PopisNeNetextové pole
Záplavová oblastAnoNeano/ne
Poloha objektuAnoNečíselník
Prvek kritické infrastrukturyAnoNečíselník
Docházková vzdálenost na veřejnou dopravuAnoNečíslo
PopisNeNetextové pole
Technické údaje
Rok výstavby objektuAnoNetextové pole
Datum poslední kolaudace objektuAnoNedatum
Popis poslední kolaudaceNeNetextové pole
Datum poslední pasportizaceAnoNedatum
Proveden energetický auditAnoNeano/ne
Datum provedení energetického audituAnoNedatum
Energetický štítek budovyAnoNečíselník
Datum získání PENBAnoNedatum
Energeticky vztažná plocha (m2)AnoNečíslo
Obálka budovyAnoNečíselník
VytápěníAnoNečíselník
ChlazeníAnoNečíselník
VětráníAnoNečíselník
Úprava vlhkostiAnoNečíselník
Teplá vodaAnoNečíselník
OsvětleníAnoNečíselník
Doporučení energetického audituNeNetextové pole
Radonové rizikoAnoNečíselník
Objekt obsahuje azbestAnoNečíselník
Elektřina 230VAnoNečíselník
Elektřina 400VAnoNečíselník
ICT rozvodAnoNečíselník
Datové připojeníAnoNečíselník
KlimatizaceAnoNečíselník
Konstrukce objektuAnoNečíselník
Vytápění - provedeníAnoNečíselník
Vytápění - popisNeNetextové pole
Ohřev teplé vody - provedeníAnoNečíselník
Ohřev teplé vody - popisNeNetextové pole
KuchyněAnoNečíselník
Vnitřní hygienické vybavení, včetně WCNeNečíselník
Výtahy - provedeníAnoNečíselník
Výtahy - početAnoNečíslo
Výtahy - popisNeNetextové pole
Prvky vybavení
Prvky vybavení
Seznam prvků vybaveníAnoNeodkaz
Ekonomika
Ekonomické údaje
Ekonomické údajeAnoAnoodkaz
URD
URD
Usnesení/rozhodnutí vlády/VDK/RDKAnoAnoodkaz
Právní vztahy
Právní vztahyAnoAnoodkaz
Spotřeba
Spotřeba
Roční spotřeba elektřiny (kWh)AnoNečíslo
Roční spotřeba plynu (m3)AnoNečíslo
Roční spotřeba studené vody (m3)AnoNečíslo
Roční spotřeba teplé vody (m3)AnoNečíslo
Roční spotřeba tepla (GJ)AnoNečíslo
RokAnoNečíslo
Nepotřebnost3)
Údaje o nepotřebnosti
RozhodnutíAnoNečíselník
NabídnutíAnoNečíselník
Předáno k rozhodnutí RDK/VDK/vláděAnoNečíselník
Zájemce o nepotřebný majetek + datumNeNetextové pole
ZveřejněníAnoNečíselník
Adresa pro podání nabídky - číslo popisnéAnoNetextové pole
Adresa pro podání nabídky - uliceAnoNetextové pole
Adresa pro podání nabídky - město/obecAnoNetextové pole
Adresa pro podání nabídky - PSČAnoNetextové pole
Doba pronájmu doNeNetextové pole
Datum nabídnutí nepotřebného majetkuAnoNedatum
Datum zveřejnění majetku odAnoNedatum
Datum zveřejnění majetku doAnoNedatum
Odkaz na nabídku INeNetextové pole
Odkaz na nabídku IINeNetextové pole
Poznámka k nabídceNeNetextové pole
Kontaktní osoba, která nabídku řeší - jménoAnoNetextové pole
Kontaktní osoba, která nabídku řeší - příjmeníAnoNetextové pole
Kontaktní osoba, která nabídku řeší - e-mailAnoNetextové pole
Kontaktní osoba, která nabídku řeší - telefonAnoNetextové pole
Vlastnický podílAnoNetextové pole
Fyzická prohlídka4)
Datum provedení fyzické prohlídkyNeNedatum
Zjištěn rozdíl mezi evidovaným a skutečným stavemNeNetextové pole
Datum provedení záznamu o odstranění rozdílu/doplnění chybějících údajůNeNedatum
PoznámkaNeNetextové pole
Přílohy
Přílohy
Přílohy tvoří zejména kopie projektové dokumentace, PENB, listinné dokumenty a fotografie vztahující se k objektu. Povolená velikost jedné přílohy je maximálně 10 MB. V případě, kdy má příloha větší velikost než 10 MB, rozdělí se do více samostatných souborů o velikosti nepřesahující 10 MB. Povolený typ formátu přílohy je následující: pdf, zip, txt, doc, docx, dwg, gif, jpg, csv, xls, xlsx, ppt, xml, xsl, bmp, html, png, pptx, cfr.

1) Zahrnuje též státní vlastnictví s právem hospodařit státní organizace, která není v působnosti zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

2) Pozemek se v tomto poli doplňuje pouze v případě, že objekt nemá číslo popisné nebo číslo evidenční.

3) Tyto sledované hodnoty je nutné vyplnit v případě, že vznikla nepotřebnost příslušného státního majetku. Po vyplnění lze tento majetek nabízet na portále registru.

4) Tyto sledované hodnoty vyplňuje pouze Úřad.

Poznámka:

Odkaz - reference na již existující data v systému

Vysvětlení zkratek:

ČSN - Česká technická norma

EPS - Elektrická požární signalizace

EZS - Elektronický zabezpečovací systém

ISKN - Informační systém katastru nemovitostí

KN - Katastr nemovitostí

PCO - Pult centralizované ochrany

PENB - Průkaz energetické náročnosti budovy

RDK- Regionální dislokační komise

RÚIAN - Registr územní identifikace, adres a nemovitostí

SI - Státní instituce (organizační složky státu nebo státní organizace v působnosti zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů)

URD - Usnesení/Rozhodnutí/Doporučení

VDK - Vládní dislokační komise“.

7. V přílohách č. 4 až 6 se v textech odkazů č. 2 slova „neveřejném a veřejném“ zrušují.


Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 2020.


Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí:

JUDr. Schillerová, Ph.D., v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.