Zákon č. 237/2020 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Čiastka 88/2020
Platnosť od 12.05.2020
Účinnosť od 01.01.2021 (za 6 mesiacov)

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2021

Všetky časové verzie

01.01.2021

Pôvodný predpis

12.05.2020
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené