Usnesení č. 236/2020 Sb.Usnesení vlády České republiky č. 538 o přijetí krizového opatření

Čiastka 87/2020
Platnosť od 11.05.2020
Účinnosť od 14.05.2020

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
14.05.2020 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

14.05.2020

Pôvodný predpis

11.05.2020
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené