Vyhláška č. 233/2020 Sb.Vyhláška o některých zvláštních pravidlech pro vzdělávání v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii koronaviru SARS CoV-2

Čiastka 84/2020
Platnosť od 07.05.2020
Účinnosť od 07.05.2020

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
07.05.2020 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

07.05.2020

Pôvodný predpis

07.05.2020
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené