Vyhláška č. 232/2020 Sb.Vyhláška o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020

Čiastka 84/2020
Platnosť od 07.05.2020
Účinnosť od 07.05.2020

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
07.05.2020 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

07.05.2020

Pôvodný predpis

07.05.2020
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené