Zákon č. 228/2020 Sb.Zákon o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění dluhů Českomoravské záruční a rozvojové banky, a. s., vyplývajících z ručení za dluhy z úvěrů v souvislosti se zmírněním negativních dopadů způsobených virem SARS CoV-2

Čiastka 83/2020
Platnosť od 06.05.2020
Účinnosť od 06.05.2020
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené