213

USNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 27. dubna 2020 č. 483

o zrušení krizového opatření


Vláda

zrušuje s účinností ode dne 28. dubna 2020 od 00:00 hod. usnesení vlády ze dne 31. března 2020 č. 352, vyhlášené pod č. 143/2020 Sb., kterým se zakazuje s účinností ode dne 2. dubna 2020 po dobu trvání nouzového stavu platnost nařízení, kterým obec vymezuje oblasti obce, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy.


Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené