Sdělení č. 15/2020 Sb.Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 01/2020, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami pro rok 2020

Čiastka 6/2020
Platnosť od 17.01.2020

15

SDĚLENÍ

Ministerstva financí

ze dne 7. ledna 2020

o vydání výměru MF č. 01/2020, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami pro rok 2020


Ministerstvo financí podle ustanovení § 10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že dne 17. prosince 2019 vydalo výměr MF č. 01/2020, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami pro rok 2020.

Výměr byl publikován v Cenovém věstníku částka 16/2019 dne 17. prosince 2019 a nabývá účinnosti 1. ledna 2020.


Ministryně financí:

JUDr. Schillerová, Ph.D., v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené