Zákon č. 99/2019 Sb.Zákon o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Čiastka 44/2019
Platnosť od 09.04.2019
Účinnosť od 09.04.2019

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
09.04.2019 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

09.04.2019

Pôvodný predpis

09.04.2019
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené