Nařízení vlády č. 87/2019 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2017 Sb., o výši a podmínkách odměňování odsouzených zařazených do práce ve výkonu trestu odnětí svobody

Čiastka 41/2019
Platnosť od 29.03.2019
Účinnosť od 01.01.2020

87

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 18. března 2019,

kterým se mění nařízení vlády č. 361/2017 Sb., o výši a podmínkách odměňování odsouzených zařazených do práce ve výkonu trestu odnětí svobody

Vláda nařizuje podle § 33 odst. 1 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů:


Čl. I

Nařízení vlády č. 361/2017 Sb., o výši a podmínkách odměňování odsouzených zařazených do práce ve výkonu trestu odnětí svobody, se mění takto:

1. V § 3 odstavec 1 zní:

(1) Časová složka odměny při stanovené týdenní pracovní době podle zákoníku práce činí za kalendářní měsíc

a) v I. skupině částku ve výši 50 % minimální mzdy za měsíc,

b) ve II. skupině částku ve výši 70 % minimální mzdy za měsíc,

c) ve III. skupině částku ve výši 95 % minimální mzdy za měsíc a

d) ve IV. skupině částku ve výši 120 % minimální mzdy za měsíc.“.

2. V § 4 odstavec 2 zní:

(2) Při 100 % plnění normy spotřeby práce činí úkolová složka odměny za hodinu

a) v I. skupině částku určenou podílem 50 % minimální mzdy za měsíc a koeficientu podle odstavce 3,

b) ve II. skupině částku určenou podílem 70 % minimální mzdy za měsíc a koeficientu podle odstavce 3,

c) ve III. skupině částku určenou podílem 95 % minimální mzdy za měsíc a koeficientu podle odstavce 3 a

d) ve IV. skupině částku určenou podílem 120 % minimální mzdy za měsíc a koeficientu podle odstavce 3.“.

3. V § 4 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

(3) Hodnota koeficientu určujícího průměrný počet hodin připadajících na 1 měsíc v průměrném roce činí

a) 173,92 pro jednosměnný provoz,

b) 168,485 pro dvousměnný provoz a

c) 163,05 pro třísměnný a nepřetržitý provoz.“.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.


Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2020.


Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.

Ministr spravedlnosti:

JUDr. Kněžínek, Ph.D., v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.