81

VYHLÁŠKA

ze dne 14. března 2019

o vzorech služebního průkazu v orgánu finanční správy

Ministerstvo financí stanoví podle § 16 odst. 2 zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění zákona č. 80/2019 Sb.:


§ 1

Vzory služebního průkazu v orgánu finanční správy

(1) Vzor služebního průkazu státního zaměstnance v orgánu finanční správy (dále jen „služební průkaz státního zaměstnance“) je uveden v příloze č. 1.

(2) Vzor služebního průkazu zaměstnance v orgánu finanční správy vykonávajícího činnosti, které zahrnuje státní služba podle zákona o státní službě (dále jen „služební průkaz zaměstnance“), je uveden v příloze č. 2.


§ 2

Zrušovací ustanovení

Zrušují se:

1. Vyhláška č. 47/2012 Sb., o vzorech služebního průkazu zaměstnance v orgánu Finanční správy České republiky.

2. Vyhláška č. 430/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 47/2012 Sb., o vzorech služebního průkazu zaměstnance v orgánu Finanční správy České republiky.


§ 3

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jejího vyhlášení.


Ministryně financí:

JUDr. Schillerová, Ph.D., v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 81/2019 Sb.

Vzor služebního průkazu státního zaměstnance

1. Popis

a) Služební průkaz státního zaměstnance je oboustranná plastová karta bílé barvy o rozměrech 86 x 54 mm se zakulacenými rohy. Služební průkaz státního zaměstnance je zajištěn speciálními zajišťovacími prvky. Jedním ze speciálních zajišťovacích znaků je holografický prvek s motivem velkého státního znaku.

b) Na lícové straně služebního průkazu státního zaměstnance je na prvním až druhém řádku uveden text „SLUŽEBNÍ PRŮKAZ STÁTNÍHO ZAMĚSTNANCE“. Na třetím řádku je uveden text „TITUL, JMÉNO A PŘÍJMENÍ:“. Na čtvrtém řádku je uveden text „EVIDENČNÍ ČÍSLO STÁTNÍHO ZAMĚSTNANCE:“. Na pátém řádku je uveden text „DATUM VYSTAVENÍ:“ a text „PLATNOST DO:“. Na šestém řádku je uveden text „SLUŽEBNÍ ÚŘAD:“. V levé části je digitální zpracování fotografie státního zaměstnance o rozměrech 26 x 34 mm, pod ním je na sedmém řádku uveden text „ČÍSLO SLUŽEBNÍHO PRŮKAZU:“. Vpravo nahoře je velký státní znak. V pravé části je umístěn kontaktní elektronický čip. Pod každým textem na třetím až sedmém řádku je umístěno bílé pole sloužící k zapsání příslušného údaje. Do bílého pole pod třetím řádkem se zapisují údaje ve formátu akademický titul uváděný před jménem, jméno, popřípadě jména, příjmení, akademický titul uváděný za jménem. Příjmení a označení služebního úřadu se zapisují velkými písmeny. Datum vystavení a datum platnosti se uvádí ve formátu dd.mm.rrrr. Nebude-li platnost služebního průkazu státního zaměstnance omezena, zapíše se do příslušného bílého pole text „bez omezení“. Všechny texty včetně zapisovaných údajů jsou vyhotoveny bezpatkovým písmem v černé barvě. Pozadí lícové strany tvoří modrá barva plynule přecházející ve spodní části do červené barvy. Fotografie státního zaměstnance je barevná. Požadavky na technické zpracování fotografie odpovídají technickým požadavkům kladeným na fotografie pro vydání občanského průkazu.

c) Na rubové straně služebního průkazu státního zaměstnance je na prvním řádku uveden text „FINANČNÍ SPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY“. Na druhém řádku je uveden text „OSOBNÍ ČÍSLO ZAMĚSTNANCE“ a pod ním je místo pro osobní číslo zaměstnance. Na třetím řádku je uveden text „VYDALO“ a pod ním je uvedeno „GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ“. Dále je uveden text: „Držitel tohoto služebního průkazu je státním zaměstnancem v orgánu Finanční správy České republiky a je oprávněn k výkonu pravomoci orgánu Finanční správy České republiky.“. Dole je uveden text: „Nálezce tohoto služebního průkazu se žádá o jeho odevzdání nejbližšímu orgánu Finanční správy České republiky.“.

2. Vyobrazení vzoru lícové strany služebního průkazu státního zaměstnance

Vyobrazení vzoru lícové strany služebního průkazu státního zaměstnance

3. Vyobrazení vzoru rubové strany služebního průkazu státního zaměstnance

Vyobrazení vzoru rubové strany služebního průkazu státního zaměstnance

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 81/2019 Sb.

Vzor služebního průkazu zaměstnance

1. Popis

a) Služební průkaz zaměstnance je oboustranná plastová karta bílé barvy o rozměrech 86 x 54 mm se zakulacenými rohy. Služební průkaz zaměstnance je zajištěn speciálními zajišťovacími prvky. Jedním ze speciálních zajišťovacích znaků je holografický prvek s motivem velkého státního znaku.

b) Na lícové straně služebního průkazu zaměstnance je na prvním řádku uveden text „FINANČNÍ SPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY“. Na druhém řádku je uveden text „ORGÁN FINANČNÍ SPRÁVY ČESKÉ REPUBLIKY“. Pod ním je místo pro název orgánu finanční správy, na výkonu jehož pravomoci se zaměstnanec bezprostředně podílí. Na třetím řádku je uveden text „OSOBNÍ ČÍSLO ZAMĚSTNANCE“ a pod ním je místo pro osobní číslo zaměstnance. Na čtvrtém řádku je uveden text „PŘÍJMENÍ“ a vedle něho je místo pro příjmení zaměstnance. Na pátém řádku je uveden text „JMÉNO (-A)“ a vedle něho je místo pro jméno, popřípadě jména zaměstnance. Na šestém řádku je uveden text „TITUL“ a vedle něho je místo pro akademický titul zaměstnance. Na sedmém řádku je uveden text „DATUM VYDÁNÍ SLUŽEBNÍHO PRŮKAZU“ a pod ním je místo pro datum vydání služebního průkazu. V levé části je barevná fotografie zaměstnance. Požadavky na technické zpracování fotografie odpovídají technickým požadavkům kladeným na fotografie pro vydání občanského průkazu. V pravé části nahoře je vyobrazení velkého státního znaku v modrobílém provedení. V pravé části dole je uveden text „VYDALO GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ“. Dole uprostřed je uvedeno číslo služebního průkazu.

c) Na rubové straně služebního průkazu zaměstnance je nahoře uveden text: „Držitel tohoto služebního průkazu je zaměstnancem v orgánu Finanční správy České republiky a je oprávněn k výkonu pravomoci orgánu Finanční správy České republiky.“. Dole je uveden text: „Nálezce tohoto služebního průkazu se žádá o jeho odevzdání nejbližšímu orgánu Finanční správy České republiky.“. Vlevo je umístěn kontaktní čip.

2. Vyobrazení vzoru lícové strany služebního průkazu zaměstnance

Vyobrazení vzoru lícové strany služebního průkazu zaměstnance


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.