Vyhláška č. 69/2019 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 428/2010 Sb., stanovící okruh cizinců, kteří mohou pobývat v tranzitním prostoru mezinárodního letiště na území České republiky pouze na základě uděleného letištního průjezdního víza, ve znění pozdějších předpisů

Čiastka 28/2019
Platnosť od 08.03.2019
Účinnosť od 11.03.2019
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené